2017-10-26 Referat fra bestyrelsesmøde hos Per Horney Nielsen

 

1.    Valg af referent

2.    Nyt fra afdelingerne

3.    Økonomi

4.    Regnskab til generalforsamlingen

5.    Ansøgninger om tilskud

6.    Klubtøj – orientering fra løbere

7.    TV2-Øst løbet

8.    Generalforsamling

. Genvalg/nye bestyrelsesmedlemmer

. Regnskab til Generalforsamlingen

. Foredrag med Thomas Mygind

. Praktisk forløb på dagen9.    Eventuelt

 

 

Ad 1: Valg af referent: Marianne

 

Ad 2: Nyt fra afdelingerne:

 

Cykelafd.:

Afslutning 60 personer. Bedre programindhold på disse. Info om De Glade Børn.

MTB er startet op – 4 hold. MTB-kursus v/Torben Kahr Hansen. Foredrag Dan Frost 21. november 2017 for alle. Jytte laver begivenhed på FB.

Reparation af sporet i Vrangeskov med 15 personer – sporet er blevet godt.

Rulleafd.:

Løbende nye medlemmer. Træningstiden om eftermiddagen er ikke optimal. Flemming B.Christensen/Ringsted Kommune kontaktes af Jytte vedr. haltider.

Mødeindkaldelse vedr. Rullesport.dk – med start primo november.

Løb.:

En god tur til Berlin.

Juleløb hvem har teten?

Eremitageløbet var en god tur/godt vejr – 25 personer.

Cross løb har deadline 31. oktober 2017.

 

 

Ad 3: Økonomi:

 

Pr. 25. oktober 2017: Likvid beholdning kr. 143.000,00, heraf indbetalt kontingent kr. 1.300.Ad 4: Regnskab til generalforsamlingen:

 

Årsregnskabet pr. 30. september 2017 er blevet revideret og godkendt.

Viste en likvid beholdning på kr. 148.000 og kontingentindtægt på kr. 79.000.

Underskud på kr. 22.000 – grundet tilskud er blevet hævet.

 

Ad 5: Ansøgninger om tilskud:Ingen.

Ad 6: Klubtøj – orientering fra løbere:

 

Løberne har taget godt imod Fusion tøjet. Det undersøges med Sportskompagniet (SK) omkring udvidelse med løbevest/jakke med logo. Her undersøges også ift. cykeljakke med lommer.

Sorte logoer bestilles. Løbeudvalg tager kontakt til SK.

Udvalget undersøger også hvor mange af de købte logoer der er tilbage ift. indgået aftale.Ad 7:  TV2-Øst løbet:Ruter og rutebeskrivelser er sendt til TV2 Øst. De ser spændende ud.

Sct. Bendts Kirke er blevet forespurgt  ift. at løbe igennem, men har sagt nej til dette.

Planlægningen fortsætter.

 

Ad 8: Generalforsamling:Genvalg/nye bestyrelsesmedlemmer: Per modtager ikke genvalg. Jytte modtager genvalg. Marianne (modtager måske genvalg)

Jens, Henning og Eva er på valg.

Regnskab til generalforsamlingen:
Jytte fremlægger.

Foredrag med Thomas Mygind: kl. 19-20 - målsætningen er 50 personer.

Praktisk forløb på dagen: Mødes kl. 18.00.

Dagsorden v/Benjamin der sender denne til godkendelse hos Jytte.

Beretninger v/udvalgene. Godkendelser. Regnskab. Valg/kasserer. Valg øvrige.

Urzula laver referat af generalforsamlingen.AD 9: Eventuelt:

 

Intet

 

 

Referent

Marianne