2017-11-14 Referat fra RIMO's generalforsamling

 

Rimo afholdt generalforsamling den 14. november 2017, hvor der mødte 60 – 70 medlemmer op. Vi startede generalforsamlingen med et foredrag af Thomas Mygind, der handlede om at få det bedste ud af det meste. Det var et foredrag, hvor der var masser af grin, men også stof til eftertanke om hvilken attitude, vi vælger og hvilken betydning det har for vores oplevelse af succes i livet. Thomas Mygind brugte Peter Plys og Æslet som metafor for vores tilgang til at gå efter det, vi drømmer om i livet.

Herefter startede vi generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1.      valg af dirigent og stemmetæller

2.      Formandens beretning, herunder beretning fra:

-          Vandreafdelingen v/Hanne Holm Nielsen

-          Cykelafdelingen v/ Betina Tue Hansen

-          Rulleafdelingen v/Per Horney Nielsen

-          Løbeafdelingen v/ Kenneth Sahlberg

3.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Behandling af indkomne forslag

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      På valg: Kasserer Jytte, Per, Marianne, Jens og suppleanter Eva og Henning samt Lone Sonqvist som revisor.

7.      Eventuelt

 

 

 

 

 

Referat: 

Ad 1) Stine Wissing blev valgt som dirigent. Valgt til stemmetællere blev Kim, Vicki og Torben.

Ad 2) Formandens beretning blev fremlagt og godkendt. Det samme gjorde udvalgenes beretninger. Se beretningerne nedenunder.

Ad 3) Jytte fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Ad 4) Ingen indkomne forslag.

Ad 5) Enkeltmedlem koster det Kr. 200 om året og kr. 250 for en hel husstand. Nuværende kontingent fastholdes.

Ad 6) Jytte blev genvalgt som kasserer, Marianne og Jens blev genvalgt. Desuden blev Kim Lock valgt. Henning og Eva genopstillede som suppleanter og blev genvalgt. Lone Sonqvist blev ligeledes genvalgt som revisor.

Ad 7) Eventuelt:

Sporudvalg: Betina opfordrede til, at få nedsat et sporudvalg, som består af både løbere og cyklister. Hensigten er at få flere med til at vedligeholde Rimosporet i Vrangeskov. Det er et stort arbejde og kun få er behjælpelig med den løbende vedligeholdelse. Cykeludvalget og løbeudvalget finder 2-3 personer, der indgår i et sporudvalg.

Container: Betina opfordrede til, at der bliver taget et større ansvar for at holde orden i containeren. Kurt Olsen og Ib er containerformænd og kan arrangere oprydninger mv.

Ladywalk: Hanne Holm reklamerede for Ladywalk den 28/5 2018 i Skælskør. Hanne vil have flere med, så vi som Rimo, kan blive synlige i walk’en.

En generel opfordring til at der tænkes mere i fællesarrangementer, i stedet for isolerede arrangementer for enkelte afdelinger. Pt. er Anne Lise ved at arrangere en tur til Klinten for løbere, der kunne evt. tænkes mtb med på turen.

TV2 Øst løbet afholdes i Ringsted 6. maj 2018. Der blev orienteret om løbet og opfordret til at blive hjælper til løbet. Arbejdsgruppen blev opfordret til at oprette en begivenhed på facebook. Det gør Jytte.

Referent /Urzula

 

Formandens beretning v/Benjamin Olsen

 

·         Vi er ca. 650 medlemmer

 

·         Nye tilskudsregler, der er ikke længere et loft på maks. beløb. Se reglerne under ”tilskud” på hjemmesiden.

 

·         Bestyrelsen har indført en holdlederordning ved skader, da bestyrelsen gerne vil minimere tiden, hvor holdlederne er inaktiv ifm. skader. Holdledere har fremover mulighed for 5 behandlinger pr. år pr. leder – hvor klubben betaler ½-delen af betalingen – kontakt Jytte, der er indgået aftale med Fysikken.

 

·         Der er indført nyt løbetøj i den blå farve, som der er i cykeltøjet. Der er mulighed for at købe singlet, trøjer og jakker med Rimo-logo. Tøjet købes gennem Sportskompagniet, der gør at Rimo ikke behøver at investere i et lager. Der er pt. solgt 23 stk. bluser. http://sportskompagniet.dk/

 

·         Førstehjælpskurser – min. 1 gang årligt. Ib står for førstehjælpskurser. For at have et godkendt kursus, skal der ske opfølgning hvert andet år.

 

·         Stafet For Livet. En opfordring til cyklister og rullere om at deltage, hvis man ikke har lyst til at løbe, er det også muligt at deltage som gående til arrangementet. Der var en del løbere og vandrere fra Rimo, der deltog i seneste stafet – der er plads til mange flere Rimo’er.

 

·         Holdleder-/holdkaptajn forsikring: Bestyrelsen har gennemgået diverse forsikringen Rimo har igennem vores medlemskab af DIF. Blandt andet er Rimo omfattet af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der gælder alle frivillige. Såfremt en frivillig skulle få en skade, skal man kontakte Jytte Haak, så hun kan anmelde skaden.

 

 

 

Vandreafdelingens beretning v/ Hanne Holm Nielsen

 

·         Vandrerne mødes ved Ringsteds Sportscenter på Tvær Alle hver mandag kl. 16.30.

 

·         Der vandres en time ca. 5-6 km.

 

·         Der er et sted mellem 8 og 16 deltagere pr. gang. Der er ingen kaptajn, man tager et fælles ansvar for at få afviklet nogle gode vandreture.

 

·         Vandreafdelingen ønsker et skilt, der signalerer deres startsted, på lige fod med løberne. Bestyrelsen vil undersøge om det kan iværksættes.

 

Rulleafdelingens beretning v/ Per Horney Nielsen

 

·         Hen over vinteren og frem til sommeren har vi haft et fint aktivitetsniveau i rulleafdelingen. Til vores indendørs træning har der været god tilslutning, mange børn har deltaget. Vi har generelt en del nye hvert år, men der er desværre også stor afgang fra sæson til sæson. Især ved skift til udendørs træning mister vi mange løbere. I sommerens løb har der været svingende tilslutning, og desværre har vi mistet mange af de gode børneløbere.

 

·         Vores udendørs træningsforhold er i de senere år blevet noget trængt. Vi ruller på Outletcentrets p-plads, men med de lange åbningstider i centret, er det ikke så godt, og måske også derfor at børnene svigter til udendørs træning.

 

·         Denne vinters indendørstræning er desværre blevet ødelagt af svigtende kommunikation omkring halfordelingsmødet. Jeg modtog ikke indbydelsen, og deltog ikke til halfordelingen. Som resultat, mistede vi vores attraktive træningstider mandag aften fra 18:00 - 20:00. En tid vi har haft i Ahornhallen igennem de sidste 4 år. I denne sæson har vi træningstider fredag eftermiddag fra kl. 15:45 til kl. 18:30, og lørdag kl. 8:30 - 10:30.

 

Ingen af disse tider er attraktive hverken for trænere eller for børn og forældre, og som følge heraf, er stort set alle børn fra sidste sæson stoppet og kun 5-6 børn benytter vores tilbud i øjeblikket. Vores gruppe af voksne løbere er domineret af vore trofaste pensionister, som selvfølgelig ikke har de store problemer med træningstiden fredag eftermiddag. Herudover har vi også fået nogle få nye voksenløbere som arbejder hårdt med teknikken og gør store fremskridt, og kaster sig frygtløst ud i rullehockeykampen til træningen.

 

·         I sommer har Malthe igen været med til årets 24 timers Le Mansløb. I august deltog vi i 6 timers stafetløb på Sjællandsringen i Roskilde. Victoria og Malthe som duo og Ingrid, Jürgen Pia og jeg som 4 mands hold. Det var en rigtig fin oplevelse og jeg tænker at vi vil gentage succesen igen næste år.

 

·         Det er naturligvis planen at fortsætte træningen, og forsøge at finde nye løbere i den kommende tid og vi vil gøre alt for at generobre en ordentlig træningstid for den kommende vintersæson. Vi vil i rulleafdelingen desuden forsøge at indgå i dialog med kommunen og gruppen omkring skaterbanen ved Ringsted Sportscenteromkring muligheder for at skabe bedre faciliteter for rullesporten i fremtiden.

 

Se resterende bilag under generalforsamling på hjemmesiden
Hilsen
Jytte Haak