2018-02-01 Referat af Bestyrelsesmøde hos Benjamin

 Dagsorden

1.    Valg af referent

2.    Opfølgning på generalforsamling (Benjamin)

3.    Nyt fra afdelingerne

4.    Økonomi

5.    Ansøgninger om tilskud

6.    Forventningsafstemning 2018 (Benjamin)

7.    TV2 Øst Løbet status (Benjamin)

8.    Samarbejde mellem Rimo og Humør Marathon om et Ringsted Marathon (Benjamin)

9.    Yourbody.dk (Henning)

10.  Økonomi, fordele og nye medlemmer (Kim)

11.  Eventuelt

 

 

Ad 1: Valg af referent: Marianne

 

Ad 2: Opfølgning på generalforsamling (G.F.):

 

Overvejende positive tilbagemeldinger på måden G.F. blev afholdt på. (Foredrag med T.Mygind)

Bestyrelsen går i tænkeboks ift. næste G.F.

Camilla Pedersen blev foreslået.

 

Ad 3: Nyt fra afdelingerne:

 

Cykelafd.:

3 MTB hold. Spinning om torsdagen.

Opstartsmøde ultimo marts.

3.april starter cykelsæsonen igen.

Mallorca tur i uge 16 med lidt over 20 deltagere. Jytte booker mødelokale i hallen mhp. orienteringsmøde.

Løb.:

Begynderholdet har 40-50 løbere – flot start.

Kim: arrangerer Hammer Trail Bornholm 11.-12. maj 2018

God gang i trailløb på sporet = Rimo´er+andre.

Berlin Marathon genoptages – flere er interesseret.

Der bookes mødelokale i hallen mhp. orienteringsmøde.

 

Vandreafd.:Stabilt med 15-20 deltagere.

 

 

Rulleafd.: Per vil meget gerne have indflydelse på haltiderne.

 

Ad 4: Økonomi:

 

Indbetalt kontingent 39% = kr. 49.000 – der er altså 61% der mangler at betale!

Likvid beholdning på kr. 137.000.

622 medlemmer.

 

Ad 5: Ansøgninger om tilskud:Kim: Bornholm Hammer Trail 11.-12.maj 2018

Jytte: Mallorca tur i uge 16.

Ad 6: Forventningsafstemning 2018:

 

”Hygge i vores eget selskab”. Der er ikke behov for flere medlemmer, da der så skal være flere trænere, og det har vi ikke lige pt.

Der skal alternativt uddannes flere trænere.

 

Ad 7:  TV2-Øst løbet status:Der var møde om dette tirsdag den 30. januar hos Jens.

Udvalget er ved at beregne antallet af hjælpere.

Ruten er på plads v/ Peter og Ib

I styregruppemøder deltager Jytte og Per.

Start/mål gruppe består af Urzula, Jens, Per og Eva.

 

OK sponsorerer hjælper t-shirts + vand til løberne

Sportmaster sponsorerer energidrik.

Sparekassen Sjælland sponsorerer børneløbet + medaljer.

Der mangler sponsor til morgenmad til hjælperne. 

Ad 8: Samarbejde mellem Rimo og Humør Marathon om et ”Ringsted Marathon”:Benjamin har talt med David Bredo om ovenstående.

Bestyrelsen bakker op om idéen – og der arbejdes videre med projektet.

AD 9: Yourbody.dk (Henning):

 

Behov for et Bike-Fit arrangement med yourbody.dk. Dette bør tages op i cykeludvalgets regi.

 

AD 10: Økonomi, fordele og nye medlemmer (Kim)Kim undrede sig over det store lager af div. klubtøj.

iflg. Jytte er der et løbende salg.

Løbetøjet (som medlemmer af løbeafd. selv har været med til at bestemme) er der ikke så meget flow i.

Fusion løbetøj med rabataftale købes hos Sportskompagniet.

 

 

AD 11: Eventuelt:

 

Fremtidige møder blev planlagt:  9. april hos Benjamin. 30. august hos Jytte. 25. oktober hos Benjamin.

13. november Generalforsamling.

 

Juleløbet:  Løbeudvalget opfordres til at lave en tjekliste.

Jytte sender eksisterende liste til udvalget.

Kim ønsker flere hjælpere ifm. DGI Crossløbet

 

 

 

Referant

Marianne