2018-04-09 Bestyrelsesmøde hos Benjamin

 

Til stede: (Thomas), Benjamin, Jytte, Jens, Henning, Eva og Tanja

 

Afbud: Marianne, Urzula, Kim

 

  1. Valg af referent
  2. Hjemmeside (Jytte/Benjamin/Thomas)
  3. Nyt fra afdelingerne
  4. Økonomi
  5. Ansøgninger om tilskud
  6. Tv2 øst løbet- status (Benjamin)
  7. Status på ”Ringsted Marathon” (Benjamin)
  8. Stafet for livet (Benjamin)
  9. Yourbody.dk (Henning)
  10. Evt.

 

 

Ad 1: Valg af referent: Tanja

 

Ad 2: Hjemmeside:

 

Vi havde Thomas med som er vores webmaster. Vi er rendt ind i problemer, da ham der har lavet vores hjemmeside er gået konkurs. Vi har dog stadig domænet www.Rimo.dk

Med det system vi har nu er det nemt for hackere at komme ind, det sker 1-2 gange om måneden at hjemmesiden bliver hacket.

Økonomisk er det klart det billigste at beholde den løsning vi har nu, men den er ikke fremtidssikret.

 

Thomas fremlagde forskellige løsninger og vi drøftede hvilken løsning der er bedst for klubben. Valget er faldet på en DGI løsning der koster en engangsudgift og en månedlig udgift på kr. 550.

 

Jytte, Benjamin og Thomas er styregruppe for den nye hjemmeside. Kim kan muligvis tage sig af billeder/grafik.

 

Thomas starter med at forhandle om priser og vender tilbage til Jytte og Benjamin.

 

 

Ad 3: Nyt fra afdelingerne:

 

Cykelafd.:

22 tager til Mallorca i uge 16. Cykelopstart var tirsdag d. 3. april, det var regnvejr så der var ikke så mange.

Rulleafd.:

De er begyndt at lave landevejsture.                                             

 

Løbeafd.:

Vi er i gang med at planlægge ”Ringsted Marathon”. Næste planlægningsmøde er d. 12/4.

 

Vandreafd:

Intet nyt.

 

Ad 4: Økonomi:

 

Likvid beholdning kr. 142.000,00.

Klubtøj ca. kr. xxxxxxxx

Kontingenter indtægt kr. 61.000,00 (status pr. ¼) 

Ad 5: Ansøgninger om tilskud:

 

Ansøgning fra cykelafdelingen til Mallorca.

 

 

Ad 6: Tv2 øst løbet - status:d.d. er der 938 tilmeldte.

19/4 bliver der sendt et opstartsprogram i tv. Benjamin og David bliver interviewet.

Der er lavet plan for pladsen. Der er godt styr på løbet og planlægningen. 

Ad 7: Status på ”Ringsted Marathon”:

 

Se pkt. 3.

 Ad 8: Stafet for livet:

 

Der skal være en kontaktperson der er ’tovholder’. Den grundlæggende planlægning er der styr på. Vi har nogle personer vi påtænker at spørge. 

Ad 9: Yourbody.dk:Vi drøftede det og besluttede at det måske var mere relevant til næste cykel opstartsmøde. Løbere og andre er selvfølgelig også velkommen.

 

Ad 10: Evt:

 

Der er nogen i klubben der har foreslået at oprette et specielt løbehold for tidligere kræftramte. Vi synes ikke det er noget vi skal begynde på. Jytte vil svare pænt tilbage til vedkommende.

 

 

 

 

Næste møde er torsdag d. 30. august 2018.