Referat vandreafdelingen 10. okt 2011

 

 
 
Møde i vandreafdelingen i Ringsted Motionsklub den 10. oktober 2011 kl. 17.45
 
Mødedeltagere: Bente N, Tommy, Hanne, Peter, Bente J, Anette, Mogens, Vagn, Karin, Stine, Vita, Linda, Solvei, Leon og Jette.
I alt 15 deltagere.
 
Tommy og jeg vil gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til vandreafdelingens medlemsmøde her i Ringsted Hallen.
Aftenen starter med lidt at spise – drikkevarer er for egen regning – så vil der under mødet blive serveret kaffe med brød.  
Vi håber, at vi får nogle gode timer med hinanden, og at vi sammen kan udvikle vandreafdelingen i den rigtige retning for medlemmerne.
 
Orientering om vandreafdelingen fra Bente.
1.                 Opstart den 9. maj 2011.
- 35 deltagere, både voksne og enkelte børn.
- Fin pressedækning.
- Gode ruter efter møde med håndplukkede medlemmer.
 
2.                 Tilslutning til de ugentlige gåture.
- Deltagerantal imellem 10 og 30.
- Deltagere fra Cykelafdelingen.
- En del helt nye klubmedlemmer.

 

3.                 Startsted.
Startstedet på p-pladsen ved Føtex er rigtig fin fordi der er gode parkeringsforhold.

 

4.                 World Walking Day 2011.
- Fandt sted den 1. oktober 2011.
- Ruter på 5 km og 10 km.
- Flot samarbejde med Ringsted Outlets Center.
- Rigtig mange flotte lodtrækningspræmier.
- Fantastisk vejr.
- Generelt et godt og veltilrettelagt arrangement.
- Hjælperopbakning fra egne medlemmer tak for det.
- Deltagerantal 57 voksne, 10 børn og 6 hunde.
- 2.700 kr. sendt til UNICEF fra WWD i Ringsted.
- Svigtende PR fra Ugeaviserne. Lokalbladet og
 Ringsted Weekend havde pæn artikel, desværre 14
 dage før afholdelsen. Midtugeaviserne svigtede.

 

5.                 Tværgående medlemsmøde fredag den 7. oktober på Benløse Kro.
Tommy og Bente deltog i mødet i fredags, hvor formålet var at bringe afdelingerne sammen og orientere fra de forskellige afdelinger, og drøfte evt. fælles tiltag i 2012.
- Der blev bl.a. snakket klubtøj, og der er ligeså mange meninger, som der er
 afdelinger.
- Der bliver nedsat et tværgående udvalg, der skal se på ”kaptajnrollen” i både
 vandre, løbe og cykelafdelingen. Vi kan sikkert lære noget af hinanden ligesom
 der vil blive indbudt til et møde omkring brug af hjemmesiden.
 
Beslutningsreferat.
 
 1. Er mandag den rigtige dag ?
  Ja medlemmerne synes, at mandag er en god dag.
 2. Er tidspunktet kl. 16.30 det rigtige tidspunkt ?
  Det blev besluttet at vintertræningen fra 7. november først starter kl. 17.00 for evt. at få flere med, der p.g.a. arbejde ikke kan nå det til kl. 16.30.
 3. Startstedet ved Føtex.
  Da flere medlemmer gerne vil starte fra midten af byen, for at kunne finde nye ruter, blev det besluttet, at startstedet flyttes til Ringsted Sportscenter fra og med den 7. november.
 4. Kan organiseringen blive bedre ?
  Efter en lang debat omkring den nuværende organisering, og en drøftelse af muligheden for at indsætte holdkaptajner, blev den endelige beslutning, at vintertræningen fortsætter med den nuværende måde at gøre tingene på, hvor der er en fortrop og en bagtrop. Fortroppen holder kontakt til bagtroppen ved at vende rundt engang imellem.
  Hvis der kommer nye medlemmer til foråret vil holdkaptajn idéen blive drøftet igen.
  (Det blev bl.a. bragt på banen, at der har været startet ca. 65 mennesker i vandreafdelingen, og i dag er der ca. 30 tilbage – til foråret gøres en ny indsats på at få flere af dem med igen).
 5. Ruteansvarlige.
  Bente og Tommy  vil gerne dele arbejdet med at finde gåruter med de øvrige medlemmer. Dette forslag blev der taget godt imod, og i skemaet nederst på siden fremgår, hvem der laver ruter hvornår.
 6. Refleksveste.
  Det blev drøftet om der var behov for veste i neonfarve her til vinter.
  Det viser sig, at alle medlemmer har egne veste, dog uden RIMO logo, som bruges.
  Der vil på et forårsmøde blive drøftet om muligheden for at købe en t-shirt.
 7. Ekstra arrangement i november.
  Det blev besluttet, at lave et særskilt arrangement lørdag den 19. november kl. 11.00 til Sorø Sø. Ruten er ca. 10 km. Mødested ved hallen kl. 10, hvor vi fordeler os i bilerne. Der bliver et ophold midtvej på ruten, hvor der drikkes egen medbragt kaffe og brød. Tilmelding til Linda Håkansson tlf. 5767 5080 / 2084 6180. eller  lh-ringsted@email.dk
 8.  
Løbeafdelingen har meddelt, at vandrerne også er velkomne om søndagen, hvor der løbes i Bidstrup Skovene – se tidspunkter på hjemmesiden.
 
Bente meddelte, at hvis hendes knæ ikke er bedre 1. januar, må vandredeltagerne godt se sig om efter et nyt lederemne til afdelingen.
 

Dato
Rute ansvarlig
7. november
Leon
14. november
Hanne
21. november
Stine
28. november
Vita
5. december
Solvei
12. december
Tommy
19. december
Bente J

 
Tommy og Bente takkede mødedeltagerne for et godt møde, og for den ugentlige opbakning til vandreturene.
 
Referent Bente Nørgaard den 10. oktober 2011.

Artikeloversigt

Ladywalk 2014 - nu med Kari's billeder28 May 2014 - 13:00Anonym
Ladywalk 2014 - skal du med?27 May 2014 - 14:21Anonym
Nyhed mandag d. 21. maj15 May 2012 - 10:33Bente Nørgaard
Ruteplanlægning resten 20121 Jun 2012 - 08:52Bente Nørgaard
Ruteplanlægning 201216 Dec 2011 - 17:04Bente Nørgaard
Nyt fra vandreafdelingen.15 Dec 2011 - 11:34Bente Nørgaard
Rundt om Sorø sø lørdag d. 21 Nov 2011 - 15:18Bente Nørgaard
Nye træningstider i vandreafdelingen fra 7. november 201117 Oct 2011 - 09:13Bente Nørgaard
Referat vandreafdelingen 10. okt 201117 Oct 2011 - 09:14Bente Nørgaard
World Walking Day 20115 Oct 2011 - 13:04Anonym
Møde i Vandreafdelingen16 Sep 2011 - 11:25Anonym
World Walking Day 20115 Oct 2011 - 13:01Anonym
RIMO's vandreafdeling - aktiviteter sommer og efterår 20114 Sep 2011 - 16:04Bente Nørgaard