RIMOs hjemmeside

RIMO's bestyrelse har på et møde 27. oktober 2011 besluttet følgende retningslinier for indholdet på hjemmesiden:

Hjemmesidens primære formål er at oplyse medlemmerne om klubbens aktiviteter, samt virke som klubbens ansigt udadtil. Medlemmer kan frit oprette indhold på hjemmesiden, såfremt det er relevant for klubbens medlemmer og ikke strider imod vedtagne retningslinier og overholder danske love herunder ophavsretslovens bestemmelser.

1. Vi bringer ikke reklame for andre klubbers arrangementer. Her vil vi henvise til f.eks.CYKEL-MOTION DANMARKS kalender eller andre relevante hjemmesider.

2. Vi bringer ikke reklamer for forretninger eller lignende, uanset om de tilbyder RIMO medlemmer særlige rabatter eller ej. Her må vi henvise til siden om Medlemsfordele.

3. Under "Opslag" er RIMO medlemmer velkommen til at reklamere for andre klubbers arangementer såfremt de har sportslig karakter. RIMO yder ingen service i form af at oplægge sådanne meddelelser, men det kan foretages af medlemmer, der har interesse i arrangementet.