RIMO's 31. generalforsamling

RIMO afholdt generalforsamling tirsdag den 13. november 2012 med mere end 40 fremmødte. Der blev budt velkommen af Claus Dybdal, hvorefter ordet blev givet til Trine Brøns Nielsen, aftenens foredragsholder.
Trine, der er 22 år, startede i 2002 bare 12 år gammel i RIMO´s dengang nye rulle-afdeling, hvor hendes far Per blev træner. Her blev grundstenene til inline speed lagt (rulleskøjteløb på inliner). Efter nogle år i RIMO skiftede Tine til Næstved og senere til Vanløse, hvor hun løber i dag. Det er en sommersport fra april til september, hvor der trænes og køres mange løb, ofte udendørs. Mange løbere skifter om vinteren rullerne ud med skøjter og fortsætter træningen på is, for at kunne deltage i OL, dog ikke Trine, da hun sideløbende med sporten, læser til fysioterapeut. Trine er i dag en del af landsholdets bruttotrup, og har de sidste 2 år vundet Copenhagen Inline Challenge, samt en flot placeringved Berlin Marathon.
Det var et spændende foredrag, der viser at RIMO kan fostre talenter af stor klasse.
 
Herefter startede selve generalforsamling.
SSP Gunnar blev valgt til at lede generalforsamlingen som dirigent og gjorde det godt.
Resten af aftenen var afgivelse af beretning fra formand og udvalg. Mødet sluttede af i god ro og orden. Bestyrelsen takker for det gode fremmøde og ser frem til det næste RIMO år, hvor der kommer nye aktiviteter herunder TV-ØST-løbet, som kræver hjælp fra mange af RIMO´s medlemmer, samt ønske om deltagelse til Lady Walk i Korsør til maj
RIMO serverede øl, vand og senere under punktet "eventuelt", fik vi kaffe og ostemadder.
Generalforsamling blev afsluttet i god ro og orden uden tumulter.
Bestyrelsen siger tak for 2012 og ser frem til 2013.
 
Herunder finder du referat fra den formelle del af generalforsamlingen:
 

RIMO Generalforsamling 13. november 2012
1.    Valg af dirigent og stemmetæller
Dirigent SSP Gunnar
Stemmetæller Hanne Holm Nielsen
Referent Betina Tue Hansen
 
2. Formandens beretning
Velkommen til RIMO’s 31 generalforsamling.
Jeg vil fortælle om året gang i klubben, til det får jeg hjælp af Per vores Løbe- og Rulleudvalgsformand. Cykeludvalgsformand Urzula kan ikke komme i aften og jeg læser derfor hendes beretning op. Desværre bliver der i år ingen beretning fra Vandreafdelingen da Bente har trukket sig pga sygdom. Vandreafdelingen kører stadig, men vi har intet fungerende vandreudvalg i øjeblikket.
Vi er idag 619 medlemmer i RIMO. 88 har meldt sig ud og 111 har meldt sig ind. Dermed en nettotilgang på 23 personer.
Der er idag 300 medlemmer i løbeafdelingen, 263 i cykelafdelingen, 86 i Rulleafdelingen, 26 i Vandreafdelingen og 7 i Stavgangsafdelingen.
Klubbens økonomi er god – vores egenkapital pr 30. september var 88.000 kr. Det vil vores kasserer Jytte uddybe nærmere under fremlæggelse af regnskab.
Cykelafdelingen har haft 20 års jubilæum i 2012. Vi var omkring 90 medlemmer der fejrede det 28. april, hvor alle i RIMO var inviteret med ud og cykle først. Bagefter fik vi champagne og helstegt pattegris som Kurt Greve, Jim og Morten stod for. Vi blev underholdt af Jørn West på guitar. En hyggelig dag hvor cykelafdelingens initivtagere Ebbe Haak og Jens Enevoldsen blev fejret. Jytte fik en ny og forgyldt pengekasse for hendes 11 år på posten som kasserer.
14. maj afholdt vi Åbent hus i Ringsted Sportscenter. Forinden havde der været RIMO’er ude og dele folder og bolscher ud på Torvet, Ringstedet og Outlettet. Henrik Hvidesten åbnede mødet, hvorefter de fire afdelinger fortalte om deres aktiviteter. Bagefter kunne man stille spørgsmål til holdlederne. Fremmødet var ikke overvældende, men det resulterede i nye medlemmer.
Bjarne Jensens fond bevilgede i marts 10,000 kr, der vil blive brugt til skiltning for at gøre RIMO mere synlig. Vi havde tænkt os at opsætte skilte hvor vi mødes til træning. Skiltene bliver opsat i 2013.
Vi har i 2012 investeret i kraftfulde højttalere med indbygget forstærker og trådløs mikrofon system. Det har allerede været i brug og kan anvendes frit i RIMO sammenhæng.  
På sidste generalforsamling fortalte jeg om Sti-Gruppens projekt der handler om etablering af en natursti fra Humleore til Høm gående nordenom Haraldsted Sø. Kommunen har taget projektet til sig og det ser ud til at blive en realitet. Cykelafdelingen har påtaget sig at etablere et MTB spor i Vrangeskov, som er en del af projektet, og med Mogens Petersen er der blevet skitseret et spor. Det vil der blive arbejdet mere på i 2013 og hvis alt går efter planen, skal vi næste år have frivillige RIMOer med til at lægge sporet.
Vi er blevet kontaktet af DGI og TV2 Øst, og fået tilbudt at afholde TV2 Øst løbet 5. maj 2013. Det bliver det største arrangement RIMO nogensiden har stået for. Vi håber på 2-3000 deltagere fordelt på børneløb, 5 km, 10 km og ½ marathon. Det forudsætter mange hjælpere fra RIMO. Per vil fortælle mere herom.
Fredag 2. november havde bestyrelsen inviteret alle holdledere og holdkaptajner til komsammen som tak for deres indsats i 2012. RIMO var vært for spisning og underholdning med Monrad & Rislund i Ringsted Kongrescenter.
I vinterhalvåret 2011-2012 har vi haft Klubaften om Facebook, ”Vedligeholdelse af cykel”, ”Turplanlægning på Garmin” og vinterhalvåret 2012-2013 har vi haft ”Pilgrimsvandring på Caminoen” og om ”Fultons historie”. Lige forestående er ”Behandling af sportsskader” hos Privathospitalet Valdemar og ”Indstilling af din cykel” i januar måned.
Det er lykkedes os at få flere RIMO’er til at bruge klubtøj. Især cykelafdelingen men også løbeafdelingen er med. Vi har i 2012 fået udviddet sortimentet med løbejakker, løbeveste med reflekser og T-shirts. Cykelafdelingen har fået en vinterjakke, som er blevet meget populær.Vi har købt for 78,000 kr tøj og mere end halvdelen er i brug.
RIMO’s økonomi er god og vi vil derfor opfordre jer til at søge bestyrelsen om tilskud til sportslige aktiviteter. I 2012 har bestyrelsen bevilget 12,400 kr til Cykelafdelingen og 9,500 til Løbeafdelingen. Altså lige knap 20,000 kr til medlemsaktiviteter.
Hjemmesiden har også været flittigt brugt. Der er skrevet knap 70 artikler i 2012 og der er i gennemsnit 2000 besøg hver måned. Vi har også kommet på Facebook, hvor vi har to facebookgrupper. Især løbeafdelingen er meget aktiv på Facebook.
Det har været et spændende år med mange aktiviteter i RIMO.
 
Claus Dybdal , bestyrelsesformand 
 

Beretning fra Løbeafdelingen
 
Fra løbeafdelingen kan vi igen i år berette om stor aktivitet. Ud over de 2 x fælles løbetræning hver uge året rundt - har vi traditionen tro afholdt Juleløbet 2. juledag og byløbet første lørdag i juni. Begge løb med pæn deltagelse. Vi har igen i år sammen med Ringsted badminton og Diba Bank afholdt Danmark stafetten. Også dette løb havde fin deltagelse. Derudover har vi deltaget i planlægning og afholdelsen af Skovløberen den 2. september og "Støt brysterne løbet" ved Gyrstinge Sø den 23. september.
 
I Rimo har vi mange aktive løbere - nogen mere aktive end andre. Men vi har generelt et pænt fremmøde til løbetræningen året rundt - dog er sommerperioden naturligt ramt af en del frafald grundet ferie. Fra den forgange sæson kunne fremhæves mange begivenheder, her i aften har jeg valgt at fremhæve et par stykker.
 
Først vil jeg nævne at Rimo igen i år var rigtigt pænt repræsenteret ved året Crossløb - som oven i købet resulterede i en række af medaljer til rimoløbere.
 
Til årets udgave af Danmarks stafetten havde vi også to Rimo-hold til tops på podiet. Flot klaret.
Til Copenhagen Marathon deltog flere Rimo-folk. En gjorde sig særligt bemærket nemlig Pia Lauritsen, som vandt en bronzemedalje i danmarksmesterskaberne denne dag for sin aldersklasse - en rigtig flot præstation.
En anden præstation udover det sædvanlige denne sommer var Søren Raarup gennemførelse i et 6 døgns løb i Frankrig.
Af andre flotte præstationer fra årets løb kunne vi nævne mange flere - men afslutningsvis vil jeg berette om ca. 50 modige nybegyndere, der mødte op til træning i februar - da vi i juni afholdt sommerafslutning for begyndertræningen deltog over 30 løbere, hvor flere havde flyttet deres løbeform ganske markant - rigtigt flot!
 
Og til sidst vil jeg  huske at takke alle jer holdledere der troligt stiller op til træning året rundt - Tak for det
 
Per H Nielsen, formand for Løbeudvalget 
 
 
Beretning fra Cykelafdelingen
 
Det har igen i år været en god cykelsæson, hvor der igennem hele sæsonen er kommet nye medlemmer.
 
Som sædvanligt har der været mange klubarrangementer, f.eks. Jyllandsturen,
 og der har været stor deltagelse i de mange forskellige cykelløb, f.eks. Rügen Rundt, Tøserunden, Århus-København.
 
Cykelafdelingen har holdt 20 års jubilæum, som mange af jer deltog i. Der var ikke det bedste vejr, det var regnfuldt og koldt. Efter et par timers cykeltur, fordelt på de sædvanlige hold, mødtes alle holdene kl. 11.30 til et grillarrangement, som Kurt Greve stod for. Menuen stod på helstegt pattegris og de hjemmelavede pølser med diverse tilbehør. 
 
Cykelafdelingen havde også inviteret Rimoer fra de andre afdelingen. Der var ikke det store fremmøde, men nogle dukkede dog op.
 
Mulighed for at udvide Dk-stafetten med cykelløb, som cykeludvalget har besluttet at gå ind i.
 
MTB-ruter i Vrangeskov.
 
Kørselsstatistik:
Nogle hold er mere flittige til at få skrevet på end andre, så det er ikke helt dækkende for det samlede antal km.
Men under alle omstændigheder er der blevet kørt rigtig mange km.
Hold 1: 57 personer, 6,33 pr. gang                            4.313
Hold 2: 122 personer, 3,2 pr. gang                            18.149
Hold 3: 252 personer, 7 pr. gang                               19.343
Hold 4: 406 personer, 8,29 pr. gang                      24.942
Hold 5: 290 personer, 6,44 pr. gang                          13.778
Hold 6: 172 personer, 4,33 pr. gang                          8.573
Hold 7: 210 personer, 8,40 pr. gang                          6.622
Hold 8: 245 personer, 9,42 pr. gang                          7.112
Hold 9: 371 personer, 14 pr. gang                             8.031
I alt 2125 personer har tilsammen kørt               110.863   
67,41 pers. I gennemsnit pr. træningstur.
 
 
Tak til holdkaptajnerne:
Hold 1: Flemming
Hold 2: Torben, Lene
Hold 3: Henrik, Kurt
Hold 4: Peter Richard
Hold 5: Urzula
Hold 6: Bodil og Hanne
Hold 7: Bente
Hold 8: Tove
Hold 9: Hans-Ove
 
 
Mtb- vinter:
3 hold med start kommende weekend.
MTB1 lørdage kl. 9:00 (Hold 1-2 niveau) v. Richardt V. Madsen, Ebbe Haak og Lene Andersen
MTB2 søndage kl. 9:00 (Hold 3-4 niveau) v. Torben Kahr
MTB3 lørdage kl. 9:00 (Hold 5-6 niveau) v. Helen Thomsen og Urzula Larsen
 
Urzula Larsen, formand for Cykeludvalget
 
Urzula har valgt at trække sig fra Cykeludvalget. Vi siger tak for hendes store indsats de sidste 4 år.
René Sigurdsson har også valgt at trække sig. Vi takker også ham for hans arbejde gennem mange år i Cykeludvalget.
 
Cykeludvalget har fået ny formand Betina Tue, og Claus Sander og Ella Sohrbeck er nye medlemmer i cykeludvalget.
 
 
Beretning fra Rulleafdelingen
 
I det forløbne år har der kun været den ugentlige træning på programmet. Vintertræningen sidste vinter forløb med fin tilslutning hele sæsonen igennem. Vi havde et gennemsnitligt fremmøde på 20 - 25 løbere.
 
Udendørstræningen var noget ringere besøgt. Vores træning der primært foregår på Outlet centrets p-plads, havde meget svingende tilslutning, for tilsidst efter sommerferien kun at bestå af en lille håndfuld.
Vi havde i år desværre ikke mulighed for at afholde rulleskøjteløb på Outlets Centret efter etableringen af Mc Donalds drive in da de ikke var indstillet på at lukke for drive in i mens løbet skulle foregå.
Her i efteråret, hvor vi er startet indendørs igen, har vi fået 2 rulletider, mandag aften i Unionshallen og lørdag eftermiddag i Ahornhallen.
Efter en lidt træg start er vi ved at være kommet godt igang, dog er der god plads om lørdagen til endnu flere rullefolk, så i er naturligvis alle velkommen til at komme og prøve.
 
Vi har også haft medlemmer ude i den store verden, bl.a. Til copenhagen inlinechallenge, 24 timers Le Mans på rulleskøjter samt BERLIN halv og hel maraton
 
Per H Nielsen, formand for Rulleudvalget
 
 
Beretning fra Vandreafdelingen
 
Ingen beretning i år, dog fortalte Hanne Holm, at der var ca. 15 fremmødte hver mandag kl. 17, hvor holdet går en tur på ca. 5 km. Turene er forskellinge og gå rundt i byen og omegnen. Afdelingen søger deltagere der vil deltage i træning til at vandre på Caminoen. Dvs. længere vandreture også med oppakning.

Hanne Holm, repræsentant for Vandreafdelingen

 
 
2.    Kassereren fremlagde regnskab til godkendelse
Jytte fremlagde årsbalancen pr 30. september 2012. RIMO har en god økonomi og en egenkapital på omkring 90,000 kr. Revisor Lone Sonqvist havde ingen bemærkninger til regnskabet.
 
3.    Behandling af indkomne forslag
Ingen
 
4. Fastsættelse af kontingent
Sidste generalforsamling blev det foreslået, at der skulle være større forskel på kontingentet for enkeltmedlemmer (200 kr/år) og familier (250 kr/år). Best møde 23. august. Vi syntes kontingentet er lavt men ønsker ikke at forhøje familiekontingent. Bestyrelsen foreslår uforandret kontingent i 2013.
Uforandret kontingent blev vedtaget
 
5.    Valg til bestyrelsen
På lige år afgår formand, 2 medlemmer og 1 supp.
På valg er Urzula, Ib og Claus. Urzula ønsker ikke genvalg.
Minna og SSP Gunnar er Suppleanter. En suppleant skal genvælges.
Af generalforsamlingen blev følgende valgt/genvalgt:
Formand: Claus Dybdal
Som medlem af bestyrelsen blev valgt Johannes Stoltenborg
Som suppleanter blev Minna Lundsby genvalgt
 
Bestyrelsen består herefter af:
  • Claus Dybdal
  • Ib Håkansson
  • Peter Dorff
  • Per Horney
  • Marianne Nielsen
  • Jytte Haak
  • Johannes Stoltenborg
 
6. Eventuelt
Der var intet under eventuelt, så vi gik over til kaffe og ostemadder.
 

Artikeloversigt

Stafet for Livet 2018 - 25. til 26. august12 Jun 2018 - 14:40Jytte Haak
Jytte Haak's picture
Frivillige til Ringsted Børnefestival søges til lørdag den 9. juni fra kl. 9:30 til 17:3012 Jun 2018 - 11:10Jytte Haak
Jytte Haak's picture
Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2017 hos Benjamin4 May 2017 - 20:36Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2017 hos Jytte10 Mar 2017 - 11:42Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
Den nye bestyrelsen er klar10 Dec 2016 - 21:18Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
NYT NYT!! Ny dato - holdes hos Jytte 19:30 - Sådan skriver du på RIMOs hjemmeside7 Feb 2017 - 18:28Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent for 2018 - husk navn på indbetaling3 Jun 2018 - 17:46Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
RIMO har fået ny formand22 Nov 2016 - 20:05Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Invitation21 Oct 2016 - 20:05Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Mød bestyrelsen21 Oct 2016 - 19:23Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 6. oktober 201610 Oct 2016 - 16:59Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Generalforsamling 201618 Nov 2016 - 18:53Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Din klub har brug for dig!28 Sep 2016 - 17:30Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Naturens Dag i Ringsted 20168 Sep 2016 - 18:09Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
AFLYST: RIMO fylder 35 år - så skal der være fest!17 Oct 2016 - 19:58Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 19. juni 201629 Jun 2016 - 09:18Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kursus i at skrive på hjemmesiden1 Jun 2016 - 11:22Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Vores hjemmeside er blevet hacket1 Jun 2016 - 11:23Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 23. maj 201631 May 2016 - 15:21Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
God Påske4 Apr 2016 - 15:04Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Orienteringsløb i RIMO - informationsaften 7. april 22 Feb 2016 - 10:44Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
RIMO containerne flyttes torsdag 17. marts 2016...22 Feb 2016 - 09:52Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmøde 2. februar 201614 Feb 2016 - 12:01Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Hvad syntes du?5 Feb 2016 - 08:44Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent 201626 Jan 2016 - 17:46Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 10. december 201521 Dec 2015 - 16:00Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Festudvalg11 Dec 2015 - 17:06Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent 20163 Dec 2015 - 13:02Anonym
RIMO Julehygge 2015 - aflyst22 Nov 2015 - 11:47Anonym
Generalforsamling 201520 Nov 2015 - 16:05Anonym
Referat fra bestyrelsesmødet 22. oktober 20152 Nov 2015 - 17:43Anonym
RIMO har modtaget tilskud!30 Oct 2015 - 15:37Anonym
RIMO 34. generalforsamling3 Dec 2015 - 19:35Anonym
Invitation til åbning af Ringsted Oplevelsessti14 Aug 2015 - 11:25Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 18. maj 201529 May 2015 - 11:09Anonym
Vi skal snart have en ny hjemmeside9 Mar 2015 - 17:24Anonym
Kontingent for 20156 Mar 2015 - 16:37Anonym
Vrangeskov MTB sporet er nu endelig godkendt!27 Feb 2015 - 16:52Anonym
Vores hjemmeside22 Feb 2015 - 11:26Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 10. februar 201519 Feb 2015 - 20:21Anonym
Har du betalt kontingent for 2015?14 Feb 2015 - 14:14Anonym
Klubaften hos INTERSPORT11 Feb 2015 - 10:37Anonym
RIMO medlemskort 20156 Jan 2015 - 10:00Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 9. december 201431 Dec 2014 - 11:38Anonym
Brug MobilePay til at betale kontingent12 Dec 2014 - 16:36Anonym
Kontingent for 201524 Nov 2014 - 19:00Anonym
Bestyrelsen blev genvalgt!12 Nov 2014 - 15:33Anonym
RIMO Julehygge 201411 Nov 2014 - 16:13Anonym
RIMO Wild West Fest 9 Nov 2014 - 16:02Anonym
33. generalforsamling i RIMO29 Oct 2014 - 15:47Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 9.oktober 201422 Oct 2014 - 08:03Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 1.september 201413 Sep 2014 - 20:52Anonym
RIMO fest!9 Nov 2014 - 15:59Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 12. maj hos Ib20 May 2014 - 10:38Anonym
Festaber søges27 May 2014 - 13:05Anonym
Ny dame løbe T i størrelse M kan prøves9 May 2014 - 20:02Anonym
TV2 Øst løbet i Ringsted : Ros & Ris6 May 2014 - 15:42Anonym
Nyt RIMO klubtøj 6 May 2014 - 08:50Anonym
TV2 Øst løbet 2014 5 May 2014 - 10:17Anonym
Hjælpere til TV2 Øst løbet!3 Apr 2014 - 17:35Anonym
Referat fra bestyrelsesmødet 18. februar 20143 Mar 2014 - 10:56Anonym
Vrangeskov MTB 24 Feb 2014 - 10:23Anonym
RIMO kontingent20 Feb 2014 - 10:38Anonym
Nyhedsbrev februar 20145 Feb 2014 - 19:11Anonym
RIMO indvier MTB sporet i Vrangeskov og du er inviteret med5 Feb 2014 - 17:14Anonym
Kontingent 20142 Jan 2014 - 13:14Anonym
Klubaften: Førstehjælpskursus 18 Dec 2013 - 14:09Anonym
TV2 Øst løbet 20145 May 2014 - 09:56Anonym
Kontingent 201421 Nov 2013 - 13:00Anonym
Generalforsamling 201318 Nov 2013 - 18:48Anonym
RIMO flag29 Oct 2013 - 17:54Anonym
RIMO klub- og TV2 Øst hjælperfest28 Oct 2013 - 17:16Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 22. oktober 201324 Oct 2013 - 16:49Anonym
Julehygge for alle i RIMO11 Dec 2013 - 09:43Anonym
Kom til RIMO's generalforsamling 201318 Nov 2013 - 18:45Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 16. september 20134 Oct 2013 - 08:54Anonym
Hjælpere til hjælperfesten 26. oktober søges17 Sep 2013 - 21:10Anonym
RIMO traileren er nu ombygget21 Aug 2013 - 17:57Anonym
Tøjlageret er fyldt op22 Jul 2013 - 18:49Anonym
RIMO afholder TV2 Øst løbet 4. maj 2014 28 Jun 2013 - 13:12Anonym
Så skal der være fest i RIMO og du er inviteret med!28 Oct 2013 - 17:06Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 21. maj 20137 Jun 2013 - 08:35Anonym
TV2 Øst løbet 2013 - dagen efter11 Jun 2013 - 11:53Anonym
Hjælper T-shirts2 May 2013 - 10:56Anonym
Teknisk uheld - vi beklager1 May 2013 - 09:46Anonym
Kommunekampen 2013 i Ringsted9 Apr 2013 - 15:34Anonym
Undskyld vi roder5 Apr 2013 - 08:40Anonym
T-shirt party25 Mar 2013 - 15:11Anonym
Møde i TV2 Øst styregruppe22 Mar 2013 - 09:30Anonym
Chris MacDonald foredrag med foreningsrabat6 Mar 2013 - 10:44Anonym
RIMO og Facebook1 Mar 2013 - 14:16Anonym
Årets foreningsleder 201325 Feb 2013 - 12:05Anonym
RIMO nyt februar 201315 Feb 2013 - 16:16Anonym
RIMOs containere er flyttet15 Feb 2013 - 16:22Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 17. januar 20135 Feb 2013 - 09:54Anonym
Ringsted byløb 2013 aflyses18 Jan 2013 - 10:19Anonym
Julehilsen17 Dec 2012 - 12:19Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 11. december 201217 Dec 2012 - 09:45Anonym
Klubaften om Sportsskader22 Nov 2012 - 15:40Anonym
RIMO's 31. generalforsamling15 Nov 2012 - 11:26Anonym