Generalforsamling 2013

Tirsdag 12. november 2013 blev der afholdt ordinær generalforsamling i RIMO med 50 fremmødte. Torben Klausen indledte med at fortælle om vejret gennem tiden. Indenfor de sidste 300 år har gennemsnits temperaturen både været faldende og stigende, så hvad fremtiden bringer er ikke så sikker som nogle klimaeksperter mener.  

RIMOs 32. generalforsamling
Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetæller - Betina blev valgt
2. Formandens beretning - se herunder
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse - blev godkendt af forsamlingen
4. Behandling af indkomne forslag - ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent - uændret 200 kr for enkeltpersoner og 250 kr for den hjemmeboende familie
6. Valg:
Jfr §5 i vedtægterne: ”på ulige år afgår kassereren og 3 medlemmer af bestyrelsen samt 1 suppleant.”
På valg er: Kasserer Jytte Haak, Marianne Nielsen, Peter Dorff, Per H og Supp Minna.
- Alle modtog genvalg på generalforsamlingen
 
7. Eventuelt - intet
 
 
 
Formandens beretning 2013
Velkommen til RIMO’s 32 generalforsamling.
Jeg vil fortælle om året gang i klubben, til det får jeg hjælp af Per vores Løbe- og Rulleudvalgsformand.
Det samlede antal medlemmer i klubben er 654. 114 har forladt klubben og 164 er kommet til. En nettotilgang på 50 nye medlemmer.
Fordelt på afdelingerne er vi
·         Løbeafdeling 300
·         Cykelafdeling 268
·         Rulleafdeling 72
·         Vandreafdeling 22
Vores økonomi er god, bedre en nogensinde. Vore egenkapital er vokset med cirka 50,000 siden sidste år. Herom senere under punktet Regnskab. Jeg vil opfordre til at i søger bestyrelsen om tilskud til sportslige arrangementer, hold jer endelig ikke tilbage.
 
TV2 Øst løbet som vi stod for i 2013 var en kæmpesuccess med det højeste antal deltagere nogensinde. Det var så stor en success at vi er blevt spurgt om vi vil gøre det en gang til, og det har bestyrelsen naturligvis sagt ja til. Vi håber på endnu flere løbere næste år den 4. maj hvor det afholdes.
Tidligere TV2 Øst løb

1
2008
Næstved
800
2
2009
Næstved
1360
3
2010
Kalundborg
1200
4
2011
Næstved
1700
5
2012
Vordingborg
1500
6
2013
Ringsted
2300

 
RIMO stillede med 140 hjælpere, som gjorde et fantastisk stort stykke arbejde i dagene før, på og efter løbet. Vi håber i vil give en hånd med igen til næste år. Stor tak til Styregruppen og især Jytte Haak, der har brugt rigtig meget tid på at planlægge alle praktiske detaljer. Tak til Peter, Per og Ib for de godt tilrettelagte løberuter, der vil blive genbrugt i 2014.
Vi havde en kombineret klub og TV2 Øst hjælperfest 26. oktober med 130 deltagere. Der var SSP Gunnar og Ole Ottosen stod for underholdningen. Der blev afholdt ”Vild med dans” konkurrence. SSP Gunnar, der er formand for Kræftens Bekæmpelse Ringsted lokalforening, fik overrakt en gavecheck på 10.000 kr af RIMO til hans arbejde lokalt. Der blev yderligere indsamlet 3000 kr blandt gæsterne den aften. Kurt Greve stod udenfor i mørket sammen med hans kone og grillede kød og havde sørget for en lækker buffet. Anders Sørensen Showband spillede op til dans. En rigtig god aften.
Vi har ikke besluttet os for at holde fest igen, men vi går og tænker lidt på at holde en skovudflugt til Vrangeskov sidst på sommeren med orienteringsløb og spisning for hele RIMO. Håber i alle vil være med.
 
Klubtøj
Vi har snart alt hvad en cyklist har brug for af tøj: Cykeltrøje, vindvest, vinterjakke. Vi har også noget for løberne: løbe T-shirt og løbevest. Vi vil gerne have flere til at vise at de kommer fra RIMO, derfor vil vi sammen med løbeafdelingen forsøge at blive enige om endnu en løbe T-shirt, der skal være klar til foråret. Vi mener det er vigtigt at vi viser vi er medlem af RIMO, derfor opfordres i til at bruge RIMO tøjet. I er velkomne til at foreslå nyt, hvis der er opbakning til at bruge det.
 
RIMO viser flaget
Vi har for nylig indkøbt 6 RIMO flag til udendørs brug. De er blå og har RIMO logo på og henviser til hjemmesiden. Brug dem endelig ved enhver lejlighed. De findes i den ene container og ligger i sorte poser. Der er to størrelser: Et stort og et meget stort. Der er 2 store.
 
 Containerne
Containerne har fået ny plads. De er flyttet til Haslevvej 22B hos M. Niemann Diamantskæring. På hjemmesiden ude til venstre under RIMO container kan i se hvem der har nøgle til dem.
 
RIMO traileren
RIMO traileren er blevet modificeret så det er lettere for fx løbeafdelinegn at bruge den. De stænger der hænger ned midt i vognen kan nu svinges op, så der er bedre plads og forgaffelbeslagne kan afmonteres. Læs mere herom på hjemmesiden ude til venstre under RIMO Trailer.Hjemmesiden og Facebook
Facebook er blevet meget populær blandt RIMO’s medlemmer. Vi har 4 grupper: En for hele RIMO og en per afdeling. Det var løberne der startede med en FB gruppe – den har nu 181 medlemmer. Cykelafdelingen er kommet godt efter og har 91 medlemmer. FB grupperne har afløst mail udsendelserne og alle kan deltage ved at skrive et indlæg eller bare ligge et billede op. Det er meget nemt at bruge i forhold til vores hjemmeside. Det kan varmt anbefales at blive oprettet på FB og blive medlem af RIMO grupperne.
Problemet med FB er at det virker lidt rodet og oplysningerne hurtigt synker ned og forsvinder fra siden. Her har hjemmesiden stadig sin berettigelse ved at informationerne er mere stationære. Jeg tror ikke FB vil erstatte vores hjemmeside, men mere være en nem og hurtig måde at sende beskeder på. Fx ”Er der nogen der vil med ud og cykle på tirsdag kl 9:00?”
Vores hjemmeside er designet så den i princippet kan bruges som FB, men den er ikke helt så nem at bruge. Det er ikke mange der skriver på hjemmesiden og det at indsætte billeder er meget besværligt og teknisk. Jeg håber bestyrelsen i det kommende år kan afsætte midler til at forbedre hjemmesiden.
 
Løbeafdelingen
Begynderhold
Den 16. januar startede begyndertræning op. Op mod 70 nye løbere var mødt op og sled i det frem mod en stigende formkurve. Her snart 10 måneder senere er over halvdelen flittige løbere i markant bedre form OG med det gode humør intakt.
 
Træningen foregår fortsat onsdag og søndag, henholdsvis fra hallen og skoven ved Avnstrup. I år har der desuden været løbet trailløb på det hvide spor i Avnstrupskoven om lørdagen.
 
Afholdte motionsløb i Ringsted:
Udover juleløbet 2. juledag i slutningen af 2012 - har RIMO været involveret i planlægning og afvikling af TV2ØST-løbet, Danmarksstafetten, Skovløberen og Støtbrysterneløbet.
 
Rimo'er i DK og udland:
Vi har naturligvis igen i år haft deltagere rundt omkring i og uden for landet til forskellige arrangementer.
Sidste vinter havde vi igen deltagelse af en hel del trofaste løbere til Dgi's Crosscup. Ca. 35 deltog fra Rimo. Det blev til 3 klassevindere. William Lauritsen vandt 1,5 km og 3 km, Pia Lauritsen vandt 3 km og 8 km og Arne Petersen vandt sin klasse på 8 km. Desuden havde vi også 3 løbere med andenpladser i deres klasser. Stort tillykke til alle.
 
Vi har også haft medlemmer til 12 og 24 timersløb i år. Senest deltog Bjørn Jensen til DM i Grenå 24 timers løb, hvor han opnåede 2. Plads i klassen og en samlet 6. Plads med en løbetur på 187,282 km.
 
I foråret var der sædvanen tro også Rimo-deltagelse ved Copenhagen Marathon. Af andre marathonløb kan nævnes at Rimo bl.a. var repræsenteret ved HCAndersen Marathon i Odense, hvor Torben Klausen gjorde en flot figur og kom hurtigst i mål i sin klasse.
Derudover har enkelte af vore medlemmer deltaget udenlands i bl.a. Hamborg og Berlin Marathon.
 
Vores seneste Rimo-aktivitet var busturen til Eremitageløbet. I år kunne vi fylde bussen, ca. 50, med et par stykker på venteliste. Som vanligt en rigtig god og hyggelig tur til dyrehaven.
 
Som en gylden regel gælder de i løbeafdelingen at: Uanset om man kæmper med at kunne løbe mere en et par minutter af gangen uden gåpause eller om man slider sig gennem et 24 timers løb - og tilbagelægger over 180 km - så er det vigtigste for en løber, at han eller hun kan have det godt med sin egen præstation!
Afslutningsvis skal der naturligvis rettes en stor tak til alle holdledere, som trofast hver eneste uge året rundt finder vej for de flittige motionsløbere i klubben.
 
Rulleafdelingen
I det forløbne år har der kun været den ugentlige træning på programmet. Vintertræningen sidste vinter forløb med fin tilslutning hele sæsonen igennem. Igen i år havde vi et gennemsnitligt fremmøde på 20 - 25 løbere, primært til mandagstræningen, lidt færre om lørdagen.
 
I løbet af sommeren har der været meget stille på rullefronten. Kun en lille håndfuld løbere har været med hen over sommeren. Mange af vore medlemmer er trofaste om vinteren, men har andet at gøre hen over sommer. Nogle af løberne har ikke rigtig haft mod på at køre ud på asfalten.
Dog har vi igen i år haft flere medlemmer til løb i både ind- og udland bl.a. Til Copenhagen Inline Challenge, 24 timers Le Mans på rulleskøjter samt BERLIN halv og hel maraton.
 
Vi er startet vintertræning op igen fra efteråret 2013 med to ugentlige rulletider, mandag aften i Unionshallen og lørdag formiddag i Ahornhallen. Vi havde, Efter omtale i de lokale aviser en forrygende start med ca. 40 deltagere fra starten i efteråret, og har stadig rigtig stor tilslutning til træningen.
  
Cykelafdelingen
Samlet blev der cyklet 139,000 km fordelt på 9 hold. Hold 3 var det hold der havde kørt flest km ind, nemlig 31,700. Cykelafdelingen takker for holdledernes indsats i 2013.
Vi har deltaget i mange løb og vi har selv arrangeret adskillige ture i både ind- og udland. Også i år har Hold 8-9 afholdt tur med overnatning. Turen gik i år til Næstved. Der var omkring 20 deltagere. RIMO cyklister har deltaget i løb og arrangementer i Italien, Spanien, Tyskland og Danmark.
På sidste generalforsamling fortalte jeg om vores Vrangeskov projekt – et MTB sport på 3,5 km. Det er ved at være klart nu og 1. februar satser vi på officielt at indvie det. Ebbe og Finn og andre har brugt megen tid på at holde møder med Skov- og Naturstyrelsen, Sti Gruppen og Kommunen. Vrangeskoven er gået igennem på kryds og tværs for at finde det endelige MTB spor som alle kunne godkende. På lørdag er der indkaldt til skovarbejde kl 9:00 i Vrangeskov, hvor vi skal give en hånd med for at rydde det afmærkede spor.
7. oktober havde vi sommerafslutning i cykelafdelingen, hvor vi var mere end 100 mennesker, der hyggede sig sammen. Hans Ove fra Hold 9 fortalte og viste billeder fra Hold8-9 tur til Næstved. Henrik fra Hold 3 fortalte om hold 2-3-4-5-6 tur til Jylland hvor Dollerup bakker og Himmelbjerget blev besteget.
Vi er nu overgået til vinterkøreplanen og cykler MTB i de omkringliggende skove. Vi er ca 30 der cykler hver weekend og håber der kommer flere til. Der køres både lørdag og søndag kl 9:00 fra pladsen på Rugvænget.

Hilsen

Bestyrelsen

Artikeloversigt

Stafet for Livet 2018 - 25. til 26. august12 Jun 2018 - 14:40Jytte Haak
Jytte Haak's picture
Frivillige til Ringsted Børnefestival søges til lørdag den 9. juni fra kl. 9:30 til 17:3012 Jun 2018 - 11:10Jytte Haak
Jytte Haak's picture
Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2017 hos Benjamin4 May 2017 - 20:36Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2017 hos Jytte10 Mar 2017 - 11:42Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
Den nye bestyrelsen er klar10 Dec 2016 - 21:18Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
NYT NYT!! Ny dato - holdes hos Jytte 19:30 - Sådan skriver du på RIMOs hjemmeside7 Feb 2017 - 18:28Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent for 2018 - husk navn på indbetaling3 Jun 2018 - 17:46Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
RIMO har fået ny formand22 Nov 2016 - 20:05Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Invitation21 Oct 2016 - 20:05Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Mød bestyrelsen21 Oct 2016 - 19:23Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 6. oktober 201610 Oct 2016 - 16:59Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Generalforsamling 201618 Nov 2016 - 18:53Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Din klub har brug for dig!28 Sep 2016 - 17:30Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Naturens Dag i Ringsted 20168 Sep 2016 - 18:09Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
AFLYST: RIMO fylder 35 år - så skal der være fest!17 Oct 2016 - 19:58Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 19. juni 201629 Jun 2016 - 09:18Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kursus i at skrive på hjemmesiden1 Jun 2016 - 11:22Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Vores hjemmeside er blevet hacket1 Jun 2016 - 11:23Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 23. maj 201631 May 2016 - 15:21Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
God Påske4 Apr 2016 - 15:04Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Orienteringsløb i RIMO - informationsaften 7. april 22 Feb 2016 - 10:44Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
RIMO containerne flyttes torsdag 17. marts 2016...22 Feb 2016 - 09:52Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmøde 2. februar 201614 Feb 2016 - 12:01Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Hvad syntes du?5 Feb 2016 - 08:44Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent 201626 Jan 2016 - 17:46Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 10. december 201521 Dec 2015 - 16:00Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Festudvalg11 Dec 2015 - 17:06Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent 20163 Dec 2015 - 13:02Anonym
RIMO Julehygge 2015 - aflyst22 Nov 2015 - 11:47Anonym
Generalforsamling 201520 Nov 2015 - 16:05Anonym
Referat fra bestyrelsesmødet 22. oktober 20152 Nov 2015 - 17:43Anonym
RIMO har modtaget tilskud!30 Oct 2015 - 15:37Anonym
RIMO 34. generalforsamling3 Dec 2015 - 19:35Anonym
Invitation til åbning af Ringsted Oplevelsessti14 Aug 2015 - 11:25Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 18. maj 201529 May 2015 - 11:09Anonym
Vi skal snart have en ny hjemmeside9 Mar 2015 - 17:24Anonym
Kontingent for 20156 Mar 2015 - 16:37Anonym
Vrangeskov MTB sporet er nu endelig godkendt!27 Feb 2015 - 16:52Anonym
Vores hjemmeside22 Feb 2015 - 11:26Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 10. februar 201519 Feb 2015 - 20:21Anonym
Har du betalt kontingent for 2015?14 Feb 2015 - 14:14Anonym
Klubaften hos INTERSPORT11 Feb 2015 - 10:37Anonym
RIMO medlemskort 20156 Jan 2015 - 10:00Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 9. december 201431 Dec 2014 - 11:38Anonym
Brug MobilePay til at betale kontingent12 Dec 2014 - 16:36Anonym
Kontingent for 201524 Nov 2014 - 19:00Anonym
Bestyrelsen blev genvalgt!12 Nov 2014 - 15:33Anonym
RIMO Julehygge 201411 Nov 2014 - 16:13Anonym
RIMO Wild West Fest 9 Nov 2014 - 16:02Anonym
33. generalforsamling i RIMO29 Oct 2014 - 15:47Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 9.oktober 201422 Oct 2014 - 08:03Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 1.september 201413 Sep 2014 - 20:52Anonym
RIMO fest!9 Nov 2014 - 15:59Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 12. maj hos Ib20 May 2014 - 10:38Anonym
Festaber søges27 May 2014 - 13:05Anonym
Ny dame løbe T i størrelse M kan prøves9 May 2014 - 20:02Anonym
TV2 Øst løbet i Ringsted : Ros & Ris6 May 2014 - 15:42Anonym
Nyt RIMO klubtøj 6 May 2014 - 08:50Anonym
TV2 Øst løbet 2014 5 May 2014 - 10:17Anonym
Hjælpere til TV2 Øst løbet!3 Apr 2014 - 17:35Anonym
Referat fra bestyrelsesmødet 18. februar 20143 Mar 2014 - 10:56Anonym
Vrangeskov MTB 24 Feb 2014 - 10:23Anonym
RIMO kontingent20 Feb 2014 - 10:38Anonym
Nyhedsbrev februar 20145 Feb 2014 - 19:11Anonym
RIMO indvier MTB sporet i Vrangeskov og du er inviteret med5 Feb 2014 - 17:14Anonym
Kontingent 20142 Jan 2014 - 13:14Anonym
Klubaften: Førstehjælpskursus 18 Dec 2013 - 14:09Anonym
TV2 Øst løbet 20145 May 2014 - 09:56Anonym
Kontingent 201421 Nov 2013 - 13:00Anonym
Generalforsamling 201318 Nov 2013 - 18:48Anonym
RIMO flag29 Oct 2013 - 17:54Anonym
RIMO klub- og TV2 Øst hjælperfest28 Oct 2013 - 17:16Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 22. oktober 201324 Oct 2013 - 16:49Anonym
Julehygge for alle i RIMO11 Dec 2013 - 09:43Anonym
Kom til RIMO's generalforsamling 201318 Nov 2013 - 18:45Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 16. september 20134 Oct 2013 - 08:54Anonym
Hjælpere til hjælperfesten 26. oktober søges17 Sep 2013 - 21:10Anonym
RIMO traileren er nu ombygget21 Aug 2013 - 17:57Anonym
Tøjlageret er fyldt op22 Jul 2013 - 18:49Anonym
RIMO afholder TV2 Øst løbet 4. maj 2014 28 Jun 2013 - 13:12Anonym
Så skal der være fest i RIMO og du er inviteret med!28 Oct 2013 - 17:06Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 21. maj 20137 Jun 2013 - 08:35Anonym
TV2 Øst løbet 2013 - dagen efter11 Jun 2013 - 11:53Anonym
Hjælper T-shirts2 May 2013 - 10:56Anonym
Teknisk uheld - vi beklager1 May 2013 - 09:46Anonym
Kommunekampen 2013 i Ringsted9 Apr 2013 - 15:34Anonym
Undskyld vi roder5 Apr 2013 - 08:40Anonym
T-shirt party25 Mar 2013 - 15:11Anonym
Møde i TV2 Øst styregruppe22 Mar 2013 - 09:30Anonym
Chris MacDonald foredrag med foreningsrabat6 Mar 2013 - 10:44Anonym
RIMO og Facebook1 Mar 2013 - 14:16Anonym
Årets foreningsleder 201325 Feb 2013 - 12:05Anonym
RIMO nyt februar 201315 Feb 2013 - 16:16Anonym
RIMOs containere er flyttet15 Feb 2013 - 16:22Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 17. januar 20135 Feb 2013 - 09:54Anonym
Ringsted byløb 2013 aflyses18 Jan 2013 - 10:19Anonym
Julehilsen17 Dec 2012 - 12:19Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 11. december 201217 Dec 2012 - 09:45Anonym
Klubaften om Sportsskader22 Nov 2012 - 15:40Anonym
RIMO's 31. generalforsamling15 Nov 2012 - 11:26Anonym