Bestyrelsen blev genvalgt!

Den 33. generalforsamling i RIMO blev afviklet tirsdag 11. november 2014 i god ro og orden. Vi var ikke så mange mennesker, så der var ostemadder nok til alle. Det kan selvfølgelig skyldes at man er mat i benene efter RIMO Wild West festen i lørdags. Næste år står den på stegt flæsk og persillesovs, så skal der nok komme mange.

Morten Johansen, uddannet idrætsfysioterapeut og ansat hos FYSIKKEN, fortalte om idrætsskader og hvordan man forebygger dem. Et rigtigt godt foredrag: Når skaden sker, f.eks. en fibersprængning, så er det vigtigt at få lagt et stramt elastikbind om hurtigst muligt. Is lindrer smerten, men hindrer ikke at det hæver, det gør kompressionsbindet. Det er kun et af flere eksempler fra Mortens foredrag. Se hans power point præsentation i vedhæftede pdf-fil. Tak Morten, vi vender tilbage!

 

Herefter startede den egentlige generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægter.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. På valg: Claus, Ib, Johannes og to suppleanter
 7. Eventuelt

 

Ad 1: Valg af dirrigent og stemmetæller

Kim Lock-Lorenzen blev valgt som dirrigent og Hanne Holm som stemmetæller 

 

Ad 2: Formandens beretning

Velkommen til RIMO’s 33. generalforsamling 

Jeg vil fortælle om året gang i klubben, til det får jeg hjælp af Per vores Løbe- og Rulleudvalgsformand. Og Cykeludvalgsformand Betina.  Jeg har fået tilsendt en beretning fra vores Vandreafdeling, som jeg vil læse op.

Vi nu mere end 700 medlemmer i RIMO fordelt således: 300 løbere, 300 cyklister, 80 rullere og 20 vandrere. Vi vokser en smule hvert år.

Klubbens økonomi er som tidligere år god. Det vil vores kasserer Jytte uddybe nærmere under fremlæggelse af regnskab.

RIMO har ydet tilskud til flere klubaktiviteter i både cykel og løbeafdelingen og bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at søge tilskud til arrangementer. Reglerne kan læses på hjemmesiden under ”RIMO tilskud” på hjemmesiden. Vi har råd til det.

Udvikling af MTB-sporet i Vrangeskov er gået i stå da kommunen ikke har haft de nødvendige tilladelser, hvilket en nabo til skoven fandt ud af og har gjort indsigelser imod. Vi regner med indenfor det næste halve år at det er på plads igen. Det var meningen vi ville afholde holdlederkomsammen derude, men det blev aflyst pga dette. 

Vi har afholdt TV2 Øst løb for anden gang. Næste år skal løbet skal afholdes i Slagelse. Vi regner med at mødes med Slagelse Løbeklub og vil dele vores erfaringer med dem.  Det er muligt vi får lov til at afholde det senere, hvis vi til den tid har lyst. Det er et stort arbejde, men også sjovt. Vi var ialt 130 RIMOer der hjalp til på dagen og det var igen i år en stor success.

Vi blev kontaktet af en gruppe fra de større virksomheder og blev spurgt om vi ville stå for et løb gennem udvalgte virksomheder i forbindelse med den årlige byfest. Det er faldet til jorden igen.

Vi er for nylig blevet kontaktet af Ringsted Kommune og DGI om vi vil være med til at arrangere et stafetløb kaldet ”DGI Depechen”. Vi overvejer om det skal være udfordringen i 2015 eller om vi skal genoptage vores Byløb i 2015. 

Vi har igen i år deltaget i planlægning af den årlige Skovløber. Vi har besluttet os til at det er sidste gang, da det er meget arbejdskrævende og fordi der ikke deltager så mange RIMOer mere. 

Vores cykeltrailer er blevet ombygget, så den er nemmere for andre afdelinger at bruge. Man kan nu skrue cykelbeslagene af og vippe gaflerne op i loftet vha en sindrig mekanik som Peter R har udtænkt sammen med vores klubsmed.

Også i år afholdt vi Klub- og Hjælperfest denne gang med Western tema. Tak til festudvalget og alle hjælperne for den fantastiske fest. Det må vi gøre igen snart. Der går 2 år inden vi kan vi fejre 35 års jubilæum i 2016, men mon ikke vi finder en undskyldning for at holde en fest i 2015? Vi giver bolden videre til festudvalget.

Vi har i bestyrelsen ønsket at gøre RIMO mere synlig i Ringsted og når vi deltager i løb. Vi har købt bannere med logo, der bruges flittigt, og vi har nu et stort udvalg i klubtøj. Næsten alle cyklisterne har klubtøj og mange kører udelukkende i RIMO tøj og flere og flere af løbere tager klubtøjet til sig. Vi har gjort en ekstra indsats for at få løberne til at bruge klubtøj, ved at vi har ændret design og fået dametøj. Vores sortiment er nu:

 • Herre og dame singlet
 • Herre og dame løbe T-shirt
 • Herre og dame vindvest
 • Cykeltrøje
 • Vinterjakke
 • Vindjakke
 • Gul vindvest med reflekser
 • Kasket med RIMO logo

...og vi har for 47,000 kr tøj på lager

Der er stor aktivitet på vores Facebook grupper. Løbeafdelingens Facebook gruppe har næsten 300 medlemmer, Cykelafdelingen mere end 150, Rulleafd har 50 og Vandreafdelingen er ikke så aktiv. Vi har også en Facebook gruppe for hele RIMO med 265 medlemmer. Facebook er en effektiv måde at dele informationer med hinanden på. Ulempen med Facebook er at det er et her-og-nu medie, informationen synker hurtigt ned og er ude af syne. 

Vores hjemmeside har stadig sin berettigelse, her kan du finde information af mere statinær art – altså noget der ikke forsvinder så hurtigt. Den har nogle år på bagen og trænger til en opdatering. Vi har i bestyrelsen flere gange haft det oppe at vende, men da det er ret dyrt, er det endnu ikke blevet til noget. Måske i 2015 sker der noget med hjemmesiden.

 

Vandreafdelingen

Der vandres hver mandag fra 16:30 til 17:30. Holdet skiftes til at lægge tur. Der er ingen officiel holdleder og intet vandreudvalg. Der vandres uanset om det blæser, regner eller sner. Den faste kerne i vandreafdelingen tæller 8-12 personer og på dage med godt vejr er vi oppe på 20.

Vi har de sidste 4 år deltaget i Ladywalk, der er et kæmpearrangement, som foregår i 11 byer og samler mange tusinde  kvinder. Overskuddet går til organisationer der støtter sygdomsramte kvinder. I 2014 var vi knap 20 RIMOer der deltog.

En gang om året hygger vi med grill i Kærhaveskoven hvor RIMO betaler for pølser og drikkevarer.

 

Løbeafdelingen, ved Peter Dorff

Løbeafdelingen løber fortsat onsdage og søndage, henholdsvis fra hallen og fra P-pladsen ved Avnstrup. Derudover løbes der trail løb på sporet ved Avnstrup på lørdage. Derudover løbes der også om fredagen fra hallen efter aftale og samme dag har desuden været løbet intervaltræning på stadion.

Også i 2013 blev der fra slutningen af vinteren tilbudt begyndertræning med et pænt fremmøde af håbefulde motionister, hvor en stor del stadig holder fast.  

Traditionen tro blev der igen afholdt juleløb 2. juledag ved Ringsted Hallen, hvor ca. 300 løbere deltog. Det syvende TV2 ØST løb blev skudt i gang 4. maj 2014 i Ringsted. Mere end 2500 store og små løbere brugte lidt af søndagen på enten at gennemføre løbets 2, 5, 10 eller 21,5 kilometer. Det var andet år i træk at RIMO stod for afviklingen af dette løb. I årets løb har RIMO stået som medarrangør af henholdsvis Ringsted-stafetten den 23. august og Støt brysterne-løbet den 21. september. Sidstnævnte blev afhold i skoven ved Sørup Herregård med over 300 deltagere.  

Af andre aktiviteter kan nævnes, at RIMO havde 65 løbere med bus til Eremitageløbet i Dyrehaven den 5. oktober.

 

Rulleskøjteafdelingen, ved Per H Nielsen

I det forløbne år har der igen i år kun været den ugentlige træning på programmet. Vintertræningen sidste vinter forløb også dette år med fin tilslutning sæsonen igennem. Vi havde i gennemsnitligt fremmøde på 20 - 25 løbere, primært til mandagstræningen, lidt færre om lørdagen. 

Til udendørssæsonen har der været pæn tilslutning hen over sommeren. Vi har haft lidt tilgange af nye løbere, men igen i år er en del af de løbere vi har haft indendørs faldet fra til udendørs træningen af forskellige grunde. 

 Vi har igen i år haft enkelte medlemmer til løb i både ind- og udland bl.a. Til Copenhagen Inline Challenge, 24 timers Le Mans på rulleskøjter samt indendørs og udendørs  DM i Inlinespeedskating. Tre af vore yngste løbere, Isabella Jensen, Josephine Jensen og Noah Hansen deltog Til DM med flere sølv og bronze medaljer til følge. 

Vi havde tre løbere! Ingrid Berner, Tobias Frederiksen og Noah Hansen med til CIC hvor Noah vandt sin aldersklasse. Stort tillykke til de flotte resultater. 

Efterårets start af indendørs træning har været ramt af "halproblemer". Hal C i Ringsted hallen, hvor vi har fået tildelt aften timer mandag, er blevet renoveret med bl.a. nyt gulv som ikke er egnet til rulleskøjteløb. Da alle haltider jo er fordelt i alle hallerne, har det ikke været muligt få de samme tider i en anden hal. Vi har i stedet fået tider i Ahornhallen om onsdagen, dog opdelt og ikke 2 sammenhængende timer som vi plejer. Vi har forsøgt evt. at bytte med andre klubber så vi kan bibeholde vores dobbelttimer, men det har endnu ikke været muligt. Udover aftentimerne har vi igen i år tider lørdag morgen i Ahornhallen. 

 

Cykelafdelingen, ved Betina Tue

(blev læst op af Betina, bliver indsat i denne artikel senere)

 

Ad 3:  Regnskab

Jytte Haak fremlagde regnskab for året, revideret af revisor Lone Sonqvist. Der er som alle tidligere år en mindre fremgang i økonomien pga den stadige medlemstilgang. Egenkapitalen er omkring 200,000 kr hvoraf 150,000 er i rede penge på bankbogen. Jytte har siden regnskabets afslutning haft betydelige udgifter især til indkøb af klubtøj, så saldo pr dags dato er noget mindre. Summa sumarum klubben har en god økonomi og bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at søge tilskud til sportslige aktiviteter, kurser og andet der kan styrke klubben og dens medlemmer.

 

Ad 4: Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag

 

Ad 5: Fastsættelse af kontingent

Der var enighed om at vi fortsætter med 200 kr/året for enkeltmedlemmer og 250 kr/året for hele den hjemmeboende familie. Ikke nok med vi er en af de største motionsklubber i Ringsted, så er vi er også den billigeste!

 

Ad 6: På valg

Claus, Ib og Johannes fra bestyrelsen var på valg og modtog alle genvalg. Claus fortsætter som formand. Minna blev genvalgt som suppleant. Sådan går det når man ikke er til stede :-) Den anden suppleant SSP Gunnar, der desværre ikke er her mere, blev erstattet af Jens Kirkegaard Larsen.

 

Ad 7: Eventuelt

Ingen forslag

 

Generalforsamlingen sluttede med kammeratlig samvær over en kop kaffe og en ostemad. Som altid hyggeligt at være sammen i RIMO, Ringsteds bedste motionsklub!

 

Claus Dybdal 

AttachmentSize
Morten FYSIKKENGeneralforsamling2014.pdf731.32 KB

Artikeloversigt

Stafet for Livet 2018 - 25. til 26. august12 Jun 2018 - 14:40Jytte Haak
Jytte Haak's picture
Frivillige til Ringsted Børnefestival søges til lørdag den 9. juni fra kl. 9:30 til 17:3012 Jun 2018 - 11:10Jytte Haak
Jytte Haak's picture
Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2017 hos Benjamin4 May 2017 - 20:36Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2017 hos Jytte10 Mar 2017 - 11:42Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
Den nye bestyrelsen er klar10 Dec 2016 - 21:18Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
NYT NYT!! Ny dato - holdes hos Jytte 19:30 - Sådan skriver du på RIMOs hjemmeside7 Feb 2017 - 18:28Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent for 2018 - husk navn på indbetaling3 Jun 2018 - 17:46Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
RIMO har fået ny formand22 Nov 2016 - 20:05Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Invitation21 Oct 2016 - 20:05Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Mød bestyrelsen21 Oct 2016 - 19:23Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 6. oktober 201610 Oct 2016 - 16:59Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Generalforsamling 201618 Nov 2016 - 18:53Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Din klub har brug for dig!28 Sep 2016 - 17:30Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Naturens Dag i Ringsted 20168 Sep 2016 - 18:09Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
AFLYST: RIMO fylder 35 år - så skal der være fest!17 Oct 2016 - 19:58Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 19. juni 201629 Jun 2016 - 09:18Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kursus i at skrive på hjemmesiden1 Jun 2016 - 11:22Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Vores hjemmeside er blevet hacket1 Jun 2016 - 11:23Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 23. maj 201631 May 2016 - 15:21Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
God Påske4 Apr 2016 - 15:04Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Orienteringsløb i RIMO - informationsaften 7. april 22 Feb 2016 - 10:44Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
RIMO containerne flyttes torsdag 17. marts 2016...22 Feb 2016 - 09:52Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmøde 2. februar 201614 Feb 2016 - 12:01Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Hvad syntes du?5 Feb 2016 - 08:44Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent 201626 Jan 2016 - 17:46Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 10. december 201521 Dec 2015 - 16:00Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Festudvalg11 Dec 2015 - 17:06Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent 20163 Dec 2015 - 13:02Anonym
RIMO Julehygge 2015 - aflyst22 Nov 2015 - 11:47Anonym
Generalforsamling 201520 Nov 2015 - 16:05Anonym
Referat fra bestyrelsesmødet 22. oktober 20152 Nov 2015 - 17:43Anonym
RIMO har modtaget tilskud!30 Oct 2015 - 15:37Anonym
RIMO 34. generalforsamling3 Dec 2015 - 19:35Anonym
Invitation til åbning af Ringsted Oplevelsessti14 Aug 2015 - 11:25Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 18. maj 201529 May 2015 - 11:09Anonym
Vi skal snart have en ny hjemmeside9 Mar 2015 - 17:24Anonym
Kontingent for 20156 Mar 2015 - 16:37Anonym
Vrangeskov MTB sporet er nu endelig godkendt!27 Feb 2015 - 16:52Anonym
Vores hjemmeside22 Feb 2015 - 11:26Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 10. februar 201519 Feb 2015 - 20:21Anonym
Har du betalt kontingent for 2015?14 Feb 2015 - 14:14Anonym
Klubaften hos INTERSPORT11 Feb 2015 - 10:37Anonym
RIMO medlemskort 20156 Jan 2015 - 10:00Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 9. december 201431 Dec 2014 - 11:38Anonym
Brug MobilePay til at betale kontingent12 Dec 2014 - 16:36Anonym
Kontingent for 201524 Nov 2014 - 19:00Anonym
Bestyrelsen blev genvalgt!12 Nov 2014 - 15:33Anonym
RIMO Julehygge 201411 Nov 2014 - 16:13Anonym
RIMO Wild West Fest 9 Nov 2014 - 16:02Anonym
33. generalforsamling i RIMO29 Oct 2014 - 15:47Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 9.oktober 201422 Oct 2014 - 08:03Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 1.september 201413 Sep 2014 - 20:52Anonym
RIMO fest!9 Nov 2014 - 15:59Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 12. maj hos Ib20 May 2014 - 10:38Anonym
Festaber søges27 May 2014 - 13:05Anonym
Ny dame løbe T i størrelse M kan prøves9 May 2014 - 20:02Anonym
TV2 Øst løbet i Ringsted : Ros & Ris6 May 2014 - 15:42Anonym
Nyt RIMO klubtøj 6 May 2014 - 08:50Anonym
TV2 Øst løbet 2014 5 May 2014 - 10:17Anonym
Hjælpere til TV2 Øst løbet!3 Apr 2014 - 17:35Anonym
Referat fra bestyrelsesmødet 18. februar 20143 Mar 2014 - 10:56Anonym
Vrangeskov MTB 24 Feb 2014 - 10:23Anonym
RIMO kontingent20 Feb 2014 - 10:38Anonym
Nyhedsbrev februar 20145 Feb 2014 - 19:11Anonym
RIMO indvier MTB sporet i Vrangeskov og du er inviteret med5 Feb 2014 - 17:14Anonym
Kontingent 20142 Jan 2014 - 13:14Anonym
Klubaften: Førstehjælpskursus 18 Dec 2013 - 14:09Anonym
TV2 Øst løbet 20145 May 2014 - 09:56Anonym
Kontingent 201421 Nov 2013 - 13:00Anonym
Generalforsamling 201318 Nov 2013 - 18:48Anonym
RIMO flag29 Oct 2013 - 17:54Anonym
RIMO klub- og TV2 Øst hjælperfest28 Oct 2013 - 17:16Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 22. oktober 201324 Oct 2013 - 16:49Anonym
Julehygge for alle i RIMO11 Dec 2013 - 09:43Anonym
Kom til RIMO's generalforsamling 201318 Nov 2013 - 18:45Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 16. september 20134 Oct 2013 - 08:54Anonym
Hjælpere til hjælperfesten 26. oktober søges17 Sep 2013 - 21:10Anonym
RIMO traileren er nu ombygget21 Aug 2013 - 17:57Anonym
Tøjlageret er fyldt op22 Jul 2013 - 18:49Anonym
RIMO afholder TV2 Øst løbet 4. maj 2014 28 Jun 2013 - 13:12Anonym
Så skal der være fest i RIMO og du er inviteret med!28 Oct 2013 - 17:06Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 21. maj 20137 Jun 2013 - 08:35Anonym
TV2 Øst løbet 2013 - dagen efter11 Jun 2013 - 11:53Anonym
Hjælper T-shirts2 May 2013 - 10:56Anonym
Teknisk uheld - vi beklager1 May 2013 - 09:46Anonym
Kommunekampen 2013 i Ringsted9 Apr 2013 - 15:34Anonym
Undskyld vi roder5 Apr 2013 - 08:40Anonym
T-shirt party25 Mar 2013 - 15:11Anonym
Møde i TV2 Øst styregruppe22 Mar 2013 - 09:30Anonym
Chris MacDonald foredrag med foreningsrabat6 Mar 2013 - 10:44Anonym
RIMO og Facebook1 Mar 2013 - 14:16Anonym
Årets foreningsleder 201325 Feb 2013 - 12:05Anonym
RIMO nyt februar 201315 Feb 2013 - 16:16Anonym
RIMOs containere er flyttet15 Feb 2013 - 16:22Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 17. januar 20135 Feb 2013 - 09:54Anonym
Ringsted byløb 2013 aflyses18 Jan 2013 - 10:19Anonym
Julehilsen17 Dec 2012 - 12:19Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 11. december 201217 Dec 2012 - 09:45Anonym
Klubaften om Sportsskader22 Nov 2012 - 15:40Anonym
RIMO's 31. generalforsamling15 Nov 2012 - 11:26Anonym