Generalforsamling 2015

Torsdag 19. November afholdt vi den 34. generalforsamling i Ringsted Sportscenter. Vi var omkring 40 medlemmer til stede. 

Søren Raarup fortalte om det at være ultraløber og hvad det krævede. I 2005 blev han dansk mester i 100 km løb i tiden 8:11, som siden er fulgt op af en anden RIMO løber Bjørn Jensen som dansk mester i 2014. Et underholdende foredrag med billeder fra løb, skader m.m. Søren påstår at ultraløb er sundt, det tror vi så på, not :-)

Herefter startede generalforsamlingen.
 
1. Valg af dirigent og stemmetæller 
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. På valg: Jytte, Per, Peter og Marianne samt Minna. 
7. Eventuelt
 
 
Ad 1: Ole H blev valgt som dirrigent og Betina T som stemmetæller.
Ad 2: Se herunder
Ad 3: Regnskab blev godkent af generalforsamlingen unden påtegninger af revisor Lone 
Ad 4: Ingen indkomne forslag
Ad 5: Ingen ændring i kontingent
Ad 6: Peter D ønskede at trække sig fra bestyrelsen, men vil fortsætte i løbsudvalget. I stedet blev Jens Kirkegaard Larsen valgt ind. Jens er løber. Jytte, Per, Marianne og Minna blev genvalgt enstemmigt af generalforsamlingen.
Ad 7: Intet under eventuelt
 
Generalforsamlingen forløb som planlagt. Jytte havde sørget for kaffe og ostemadder. En hyggelig aften der slutte 22:00.
 
 
 
Formandens beretning:
 
Velkommen til RIMO’s 34. generalforsamling 
 
Jeg vil fortælle om året gang i klubben, til det får jeg hjælp af Peter og Betina. Jeg har fået tilsendt en beretning fra vores Vandreafdeling og Rulleafdeling, som jeg vil læse op.
 
Vi har haft en mindre tilbagegang i medlemstallet så vi er nu 650 medlemmer hvor vi sidste år var tæt på 700. Jytte har ryddet op i medlemsdatabasen og sat 139 på pause. Vi har erfaring for at en del kommer tilbage.
 
Klubbens økonomi er som tidligere år god. Det vil vores kasserer Jytte uddybe nærmere under fremlæggelse af regnskab.
 
RIMO har ydet tilskud til flere klubaktiviteter og har betalt for medlemmer der har taget på cykel- og løbekurser. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at søge tilskud til arrangementer og kurser. Reglerne for tilskud til klubarrangementer kan læses på hjemmesiden under ”RIMO tilskud” på hjemmesiden. Hvis du er interesseret i at komme på kursus skal du søge bestyrelsen. 
 
MTB-sporet i Vrangeskov er nu etableret og er en kæmpesucces. Det bruges flittigt af både løbere og cyklister fra RIMO og andre. Der var en krise tidligere på året, hvor der blev gjort indsigelse mod lokalplanen for området. Heldigvis var Naturstyrelsen på vores side. Vi har måttet bide 100 meter af sporet for at tilfredsstille naboerne mod vest. 
 
RIMO står for vedligeholdelsen med Ebbe som tovholder. Vi har søgt og fået knap 10,000 kroner fra Landsbyforum og Ringsted Kommune til at vedligeholde og udbygning af sporet. En større del af pengene bruges til at reparere sporet og der vil snart blive indkaldt til en arbejdsdag, hvor vi skal have fyldt grus på de sumpede steder og lukket sløjfen af mod vest.
 
Ringsted Oplevelsessti er godt på vej. Vrangeskov blev indviet august 2015 og RIMO deltog med et antal MTB-cyklister. Desværre var vejret ikke for godt, så der var ikke mange mennesker.
Stien fra Roskildevej til Vrangeskov åbnede samtidig og er nu flittigt benyttet af vandrere, løbere og cyklister. En helt fantastisk strækning med mange broer. Næste fase er går fra Vrangeskov til Roklubben og bliver meget kuperet. Stien er afmærket og til foråret begynder Kommunen at etablere den. 
 
Cykelafdelingen har for første gang i mange haft et cykelløb, nemlig RIMO Landsbyløbet. Løbet var arrangeret sammen med Landsbyforum. I 2015 deltog omkring 150 cyklister fordelt på tre ruter. Mere herom under Cykeludvalget beretning.
 
Cykelafdelingen har skiftet startsted, dog ikke så langt fra det gamle, kun lige over på den anden side af Rugvænget ude foran BYGMA. Vi sled for meget på asfalten!
 
Vi har i nogle år haft synlighed som tema i bestyrelsen og flere og flere bruger i dag klubtøj når de træner og når de deltager i løb. Det er vi meget glade for. 
 
Vores sortiment er:
 
Herre og dame singlet
Herre og dame løbe T-shirt
Herre og dame vindvest
Cykeltrøje
Vinterjakke
Vindjakke
Gul vindvest med reflekser
Kasket med RIMO logo
 
Klubtøj kan prøves og købes hos Jytte (jytte@haak.dk)
 
Hjemmesiden trænger til fornyelse, men det har knebet noget med at få medlemmerne til at engagere sig i projektet. Facebook bruges flittigt af alle, der er omkring 350 medlemmer af RIMOs Facebook grupper. Facebook har den ulempe, at informationen synker ned og forsvinder. Derfor har hjemmesiden stadig sin berettigelse som et sted hvor mere statisk information kan findes om RIMO. Da ikke alle medlemmer endnu er på Facebook, opfordres der til at henvise fra Facebook til hjemmesiden. Det er meget nemt at gøre.
 
Lørdag 5. november 2016 skal vi fejre at RIMO fylder 35 år. Vi har sørget for at vores klub-orkester kommer og spiller op til dans. Det skal sikkert afholdes i Anlægspavillonen, men det er ikke afklaret endnu. Vi lover det bliver et brag af en fest! Vi håber festudvalget fra 2014 vil finde på et godt tema. Mere herom senere på hjemmesiden. 
 
Claus Dybdal
formand 
 
 
Løbeafdelingen
 
Bredden i løbeafdelingen er fortsat stor lige fra begynderhold, der starter sæsonen med løbeture på 3-5 km og til ultraløbere, der tilbagelægger mere end 60 km.
Løbeafdelingen løber sædvanen tro fast onsdage og søndage, henholdsvis fra hallen og fra P-pladsen ved Avnstrup. Derudover løbes der trail-løb på sporet ved Avnstrup på lørdage. Endelig løbes der også om fredagen fra hallen efter aftale og i perioder intervaltræning på stadion også om fredagen.
 
Igen i 2015 er tilbudt begyndertræning med et pænt fremmøde af håbefulde motionister, hvor en stor del stadig holder fast. 
Traditionen tro afholder Rimo juleløb 2. juledag ved Ringsted Hallen i 2014. I årets løb har RIMO desuden stået som medarrangør af henholdsvis Ringsted byløb, Ringsted-stafetten og Støt brysterne-løbet. Sidstnævnte blev afholdt i skoven ved Sørup Herregård med over 400 deltagere. 
Af andre aktiviteter kan nævnes at RIMO igen i år havde ca. 60 løbere med bus til Eremitageløbet i Dyrehaven i oktober. 
 
Nu på lørdag er RIMOs løbeafdeling igen i år arrangør af crossløb i Bistrupskoven ved Avnstrup. Et løb der afvikles i samarbejde med DGI - der er i år over 700 forhåndstilmeldte!! For interesserede er der fortsat både mulighed for eftertilmelding på dagen eller at give en hånd med vejvisning på ruten.
 
Peter Dorf
Løbeudvalget 
 
Cykelafdelingen
 
Tirsdag den. 31. marts startede cykel sæsonen med en lille flok på ca. 37 glade cyklister. Det var op til Påske, og en del var på ferie fx. cykelferie på Mallorca. Ugen efter gik det lidt bedre med ca. 100 cyklister.
 
Cykelvejret har i 2015 været præget af mange tirsdage med enten regn eller hård blæst, med deraf følgende udfordringer, aflysninger og små cykelhold.
 
Vi har igen i år haft glæde af mange nye cyklister, der har arbejdet sig op (ned) gennem holdene, afprøvet holdenes forskelligheder, deres egen kondition/cykelevne, for til sidst at finde sig til rette på det hold er passer bedst.
 
Vi har haft et samarbejde med Medieløbet, hvor nye cyklister kunne træne op til medieløbet ved at køre med os med 4 gange. Der kom én til træning, og det var Lars, han blev medlem, og glad for at køre med os.
MTB-sporet er blevet - og bliver - flittigt brugt af både cyklister og løbere, også mange ”udenbys” gæster har fundet vej til sporet, det kan ses i Facebook.
 
Sæsonen har budt på mange ture omkring Ringsted, men også udenbys cykelløb og her kan nævnes:
 
 • Mallorca i foråret
 • Malta og Italien
 • Grejsdalsløbet ved Vejle
 • Esben Snares løbet
 • Skjoldenæsholm løbet
 • Tøserunden
 • Sjælland rundt og Køge Tours
 • Stevns Rundt
 • Bornholm Rundt (klubtur som Hanne H og Peter R. arrangerede)
 • Træd Til i Køge
 • Århus København
 • Medieløbet i Næstved
 • Alpetramp på Fyn
Herudover egne klubture:
 • De 6 Øer, hold 3+4
 • Weekendtur til Faxe for hold 8+9
 • Orø m/frokost for alle (hold 5-6 niveau)
 • MTB de 4 færger.
Vi har haft et hold er har cyklet til Paris, alle RIMOer.
 
RIMO afholdt sammen med Landsbyforum cykelløb søndag d. 16. august.
Vi havde 143 betalende deltagere, hvilket vi som opstart er rigtig godt tilfredse med.
Planen er at der bliver et cykelløb igen til næste år. Det bliver d. 14. august 2016
 
Vi kender endnu ikke den endelige form, men ruterne bliver næsten som i år, og ideen med kørsel efter kort eller downloadet kort til telefon eller Garmin, bliver det samme, dvs. at der IKKE vil blive skiltet.
Vi håber at rigtig mange vil bakke op om løbet, både som cyklister, men også som hjælpere.
I støbeskeen til sæson 2016, er nu også Bornholm rundt til August, Mallorca uge 16-17, måske Rügen Rundt til Kr. Himmelfart.
 
Vi har kørt mange kilometer i alt 105.431 km, men ikke så mange som i 2014, faktisk 1/3 del mindre. 
Vi har haft mange aftner med regn og mindst lige så mange med kraftig vind, og har nået følgende km.
 
Hold 2: 13.025 km
Hold 3: 14.983 km
Hold 4: 30.566 km
Hold 5: 14.377 km
Hold 6: 10.566 km
Hold 7: 10.005 km
Hold 8: 5.512 km
Hold 9: 6.397 km
I alt 105.431 km + hold 1. (2014: 155.901 km)
 
Herudover har vi et, skal vi kalde det et uofficielt formiddagshold, der kører hver torsdag kl. 9.00 på hold 2-4 niveau. 
 
Vi er i fuld gang med MTB sæsonen, med både lørdags og søndagshold.
Se på hjemmesiden om de forskellige hold, niveau, dage og sværhedsgrad.
 
Sporet i Vrangeskov skal have en overhaling, og det vil Ebbe indkalde til. Håber mange vil møde op og give en hjælpende hånd. Hold øje på hjemmesiden og Facebook.
 
 
Betina Tue
Cykelformand 
 
 
Rulleafdelingen
 
Det forløbne år har været et lidt stille og roligt år, med lidt svingende tilslutning. Til vores vintertræning frem til sommertræningen var haltiderne onsdag og lørdag i Ahornhallen. Onsdagen delt med en time for børn kl. 18 og træning for voksne kl ca. 20:15. Lørdag træner vi mellem 8:30 og 10:30 for både børn og voksne. Med den nystartede vintersæson har vi fået mandagen tilbage, stadig i Ahornhallen, med træning mellem 18 og 20, børn ca. den første time. 
Vi har generelt haft fint fremmøde til indendørs børnetræning og især efter sommerferien har der været rigtig meget tryk på. Ca. 25 børn og begyndere har mødt op fra kl. 18 hver mandag og der kommer løbende nye til. 
Voksenafdelingen består primært af en lille fast gruppe af seniorer der trofast møder op vinteren igennem. Dog kun indendørs. 
Desværre er det stadig ikke den store succes med udendørstræningen. Det kniber med fremmødet og deltagerantallet er faldende hen over sommer. Lidt sært, da det jo sædvanligvis er en sport der dyrkes udenfor. 
Hermed en lille opfordring til klubbens øvrige afdelingers medlemmer om at få hjul under fødderne, et rigtig godt alternativ til løb, cykling og vandring
I år har vi haft nogle af vores børn med til et par indendørs stævner, det har været rigtig spændende for dem, og de vil gerne prøve det igen. Vi håber også at det kan være med til at inspirere nogle af de nye rullere. 
Vi har igen i år været repræsenteret ved det årlige 24 timers le Mans løb på rulleskøjter. Undertegnede samt to unge løbere, Malthe og Tobias deltog i dette års udgave. Desuden var Thomas, som tidligere er startet i klubben og stadig medlem, deltog også i år. 
 
Per Horney Nielsen
Rulleformand
 
 
Vandreafdelingen
 
Der vandres hver mandag fra 16:30 til 17:30. Holdet skiftes til at lægge tur. Der er ingen officiel holdleder og intet vandreudvalg.
 
Der vandres uanset om det blæser, regner eller sner. Den faste kerne i vandreafdelingen tæller 8-12 personer og på dage med godt vejr er vi oppe på 20.
 
De sidste 5 år har vandreafdelingen deltaget i Ladywalk, der i år afvikles mandag den 30. maj 2016 med officiel åbning med taler og opvarmning kl. 18.00 og start kl. 18.30 fra Skælskør Hallen. Ladywalk er et kæmpe-arrangement der foregår i 11 byer og samler tusindvis af kvinder omkring en god sag. Overskuddet går til organisationer der støtter sygdomsramte kvinder.
 
En gang om året hygger vi med grill i Kærhaveskoven hvor RIMO betaler for pølser og drikkevarer.
 
Hanne Holm
Vandreafdelingen

Artikeloversigt

Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2017 hos Benjamin4 May 2017 - 20:36Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2017 hos Jytte10 Mar 2017 - 11:42Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
Den nye bestyrelsen er klar10 Dec 2016 - 21:18Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
NYT NYT!! Ny dato - holdes hos Jytte 19:30 - Sådan skriver du på RIMOs hjemmeside7 Feb 2017 - 18:28Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent for 2018 - husk navn på indbetaling24 May 2018 - 20:32Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
RIMO har fået ny formand22 Nov 2016 - 20:05Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Invitation21 Oct 2016 - 20:05Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Mød bestyrelsen21 Oct 2016 - 19:23Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 6. oktober 201610 Oct 2016 - 16:59Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Generalforsamling 201618 Nov 2016 - 18:53Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Din klub har brug for dig!28 Sep 2016 - 17:30Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Naturens Dag i Ringsted 20168 Sep 2016 - 18:09Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
AFLYST: RIMO fylder 35 år - så skal der være fest!17 Oct 2016 - 19:58Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 19. juni 201629 Jun 2016 - 09:18Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kursus i at skrive på hjemmesiden1 Jun 2016 - 11:22Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Vores hjemmeside er blevet hacket1 Jun 2016 - 11:23Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 23. maj 201631 May 2016 - 15:21Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
God Påske4 Apr 2016 - 15:04Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Orienteringsløb i RIMO - informationsaften 7. april 22 Feb 2016 - 10:44Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
RIMO containerne flyttes torsdag 17. marts 2016...22 Feb 2016 - 09:52Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmøde 2. februar 201614 Feb 2016 - 12:01Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Hvad syntes du?5 Feb 2016 - 08:44Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent 201626 Jan 2016 - 17:46Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 10. december 201521 Dec 2015 - 16:00Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Festudvalg11 Dec 2015 - 17:06Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent 20163 Dec 2015 - 13:02Anonym
RIMO Julehygge 2015 - aflyst22 Nov 2015 - 11:47Anonym
Generalforsamling 201520 Nov 2015 - 16:05Anonym
Referat fra bestyrelsesmødet 22. oktober 20152 Nov 2015 - 17:43Anonym
RIMO har modtaget tilskud!30 Oct 2015 - 15:37Anonym
RIMO 34. generalforsamling3 Dec 2015 - 19:35Anonym
Invitation til åbning af Ringsted Oplevelsessti14 Aug 2015 - 11:25Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 18. maj 201529 May 2015 - 11:09Anonym
Vi skal snart have en ny hjemmeside9 Mar 2015 - 17:24Anonym
Kontingent for 20156 Mar 2015 - 16:37Anonym
Vrangeskov MTB sporet er nu endelig godkendt!27 Feb 2015 - 16:52Anonym
Vores hjemmeside22 Feb 2015 - 11:26Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 10. februar 201519 Feb 2015 - 20:21Anonym
Har du betalt kontingent for 2015?14 Feb 2015 - 14:14Anonym
Klubaften hos INTERSPORT11 Feb 2015 - 10:37Anonym
RIMO medlemskort 20156 Jan 2015 - 10:00Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 9. december 201431 Dec 2014 - 11:38Anonym
Brug MobilePay til at betale kontingent12 Dec 2014 - 16:36Anonym
Kontingent for 201524 Nov 2014 - 19:00Anonym
Bestyrelsen blev genvalgt!12 Nov 2014 - 15:33Anonym
RIMO Julehygge 201411 Nov 2014 - 16:13Anonym
RIMO Wild West Fest 9 Nov 2014 - 16:02Anonym
33. generalforsamling i RIMO29 Oct 2014 - 15:47Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 9.oktober 201422 Oct 2014 - 08:03Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 1.september 201413 Sep 2014 - 20:52Anonym
RIMO fest!9 Nov 2014 - 15:59Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 12. maj hos Ib20 May 2014 - 10:38Anonym
Festaber søges27 May 2014 - 13:05Anonym
Ny dame løbe T i størrelse M kan prøves9 May 2014 - 20:02Anonym
TV2 Øst løbet i Ringsted : Ros & Ris6 May 2014 - 15:42Anonym
Nyt RIMO klubtøj 6 May 2014 - 08:50Anonym
TV2 Øst løbet 2014 5 May 2014 - 10:17Anonym
Hjælpere til TV2 Øst løbet!3 Apr 2014 - 17:35Anonym
Referat fra bestyrelsesmødet 18. februar 20143 Mar 2014 - 10:56Anonym
Vrangeskov MTB 24 Feb 2014 - 10:23Anonym
RIMO kontingent20 Feb 2014 - 10:38Anonym
Nyhedsbrev februar 20145 Feb 2014 - 19:11Anonym
RIMO indvier MTB sporet i Vrangeskov og du er inviteret med5 Feb 2014 - 17:14Anonym
Kontingent 20142 Jan 2014 - 13:14Anonym
Klubaften: Førstehjælpskursus 18 Dec 2013 - 14:09Anonym
TV2 Øst løbet 20145 May 2014 - 09:56Anonym
Kontingent 201421 Nov 2013 - 13:00Anonym
Generalforsamling 201318 Nov 2013 - 18:48Anonym
RIMO flag29 Oct 2013 - 17:54Anonym
RIMO klub- og TV2 Øst hjælperfest28 Oct 2013 - 17:16Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 22. oktober 201324 Oct 2013 - 16:49Anonym
Julehygge for alle i RIMO11 Dec 2013 - 09:43Anonym
Kom til RIMO's generalforsamling 201318 Nov 2013 - 18:45Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 16. september 20134 Oct 2013 - 08:54Anonym
Hjælpere til hjælperfesten 26. oktober søges17 Sep 2013 - 21:10Anonym
RIMO traileren er nu ombygget21 Aug 2013 - 17:57Anonym
Tøjlageret er fyldt op22 Jul 2013 - 18:49Anonym
RIMO afholder TV2 Øst løbet 4. maj 2014 28 Jun 2013 - 13:12Anonym
Så skal der være fest i RIMO og du er inviteret med!28 Oct 2013 - 17:06Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 21. maj 20137 Jun 2013 - 08:35Anonym
TV2 Øst løbet 2013 - dagen efter11 Jun 2013 - 11:53Anonym
Hjælper T-shirts2 May 2013 - 10:56Anonym
Teknisk uheld - vi beklager1 May 2013 - 09:46Anonym
Kommunekampen 2013 i Ringsted9 Apr 2013 - 15:34Anonym
Undskyld vi roder5 Apr 2013 - 08:40Anonym
T-shirt party25 Mar 2013 - 15:11Anonym
Møde i TV2 Øst styregruppe22 Mar 2013 - 09:30Anonym
Chris MacDonald foredrag med foreningsrabat6 Mar 2013 - 10:44Anonym
RIMO og Facebook1 Mar 2013 - 14:16Anonym
Årets foreningsleder 201325 Feb 2013 - 12:05Anonym
RIMO nyt februar 201315 Feb 2013 - 16:16Anonym
RIMOs containere er flyttet15 Feb 2013 - 16:22Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 17. januar 20135 Feb 2013 - 09:54Anonym
Ringsted byløb 2013 aflyses18 Jan 2013 - 10:19Anonym
Julehilsen17 Dec 2012 - 12:19Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 11. december 201217 Dec 2012 - 09:45Anonym
Klubaften om Sportsskader22 Nov 2012 - 15:40Anonym
RIMO's 31. generalforsamling15 Nov 2012 - 11:26Anonym
Klubaften om Fulton9 Nov 2012 - 16:32Anonym
RIMO skal stå for næste TV2 Øst løb6 May 2013 - 11:24Anonym