Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 19. juni 2016

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde hos Claus den 19. juni 2016

 
1.Eneste emne på dagsorden var Bjørns oplæg/tilskud vedr. løbeafdelingens Klubarrangement ifm. Stafet for livet 27.-28.august 2016
 
Bestyrelsen var repræsenteret af 4 medlemmer og derfor beslutningsdygtige jfr. vedtægterne (Claus, Per, Ib og Marianne)
 
Oplægget blev drøftet, og det blev besluttet at indkøbe 2 foldetelte, som er kompatible med det telt foreningen har i forvejen.
 
Claus kontakter Bjørn omkring ovenstående beslutning, ligesom han opfordres til at søge tilskud iflg. gældende regler.
Bjørn opfordres til at benytte div. rekvisitter i container. Endvidere opfordring til at søge hjælpere via FB og hjemmeside.
 
Per er tovholder vedr. indkøb af telte – ligesom han tilbyder sin hjælp i arbejdsgruppen.
 
 
Referant
Marianne