2016-2017

VINTER KALENDEREN 2016-2017


 

RIMO's Vinterkøreplan starter lørdag 8. oktober 2016

Kig jævnligt ind på denne side for at holde dig informeret om hvornår RIMO's MTB hold kører. Alle er velkomne - også selvom du ikke er medlem af RIMO (endnu).

MTB hold 
Vi er i år 5 MTB hold. MTB1 kører stærkt og MTB4 er for let øvede. Hvis intet andet er opgivet, starter vi fra den store parkeringsplads ud for BYGMA på Rugvænget.
 
 
MTB1 lørdage  kl. 9:00 (Hold 1-2 niveau) v. Ebbe Haak (mobil 26216480, mail ebbe@haak.dk)
MTB2 LØRDAGE kl. 9:00 (Hold 3-4 niveau) v. Torben Kahr
MTB3 søndage kl. 9.00 (Hold 4-5 niveau) v. Mogens Petersen
MTB4 lørdage  kl. 9:00 (Hold 5-6 niveau) v. Urzula Larsen og Kari Gadstrøm
MTB5 tirsdage kl 9:30  (Hold xx niveau)   v. Inga Rasmussen
BEMÆRK, at hold 2 nu kører lørdage
 
Det er meget vigtigt at vi alle overholder Naturstyrelsens regler for færdsel i skovene. Læs mere om dem her.
 
MTB1       Holdkaptajn Ebbe Haak, mobil 26216480, mail ebbe@haak.dk
Dato Afgang

Om turen

1.10   9.00  Så er det tid at få pudset MTB'en. Vi starter sæsonen op med en tur gennem Vrangeskov til Bistrupskovene og retur. 5 deltagere havde en fin tur i det sommeragtige efterår, bl a fik vi afprøvet den nye Bikepark ved det hvide spor. Vi kørte 56 km og 378 hm.
8.10   9.00

 Start fra pladsen. 7 delt. kørte en tur rundt i Bistrupskovene og et smut på det hvide sporog Bike parken. 51 km, 428 hm.

15.10   9.00  Start fra pladsen. Tur langs Køge Å. Fem friske fyre i stiv kuling langs Køge Å gennem Lellingeskoven og rundt på Køge Ås. Hjemad over stok og sten i forrygende rugvind. Alt i alt en spændende tur på 65 km og 625 hm.
22.10   9.00

 Start fra pladsen. En lidt fugtig tur gennem Bøgeskovene, halvt rundt om Gyrstinge Sø, Allindelille skov, Vrangeskov. 5 mand kørte 53 km, 145 hm.

29.10   9.00 Start fra Sunesvej. Langs Sorø Sø og Pedersborg Sø og til Bromme, videre ad Jyderupstien til Kongskilde og  hjem gennem Sønderskov. 4 mand kørte 50 km og 485 hm.
5.11   9.00  Start fra pladsen på Rugvænget. 7 mand trodsede vejrudsigten og havde en fin tur op og ned af de fleste bakker i bistrupskovene. Vi nående næsten hjem før regnen startede. 57 km, 487 hm.
12.11   9.00  Start fra pladsen på Rugvænget. På grund af fredagens tøvejr og frost lørdag formiddag forventes glat føre og dagen tur aflyses derfor desværre.
19.11   9.00  Start fra pladsen Ruvænget. Tur rundt om Glumsø sø til Næsbyholmskoven. Rigtig dejligt vejr til en tur rundt om Glumsø Sø og videre gennem Næsbyholmskoven med den flotte udsigt til Tystrup Sø. 9 m/k'er kørte 53 km med 440 hm.
26.11   9.00  Start fra pladsen på Rugvænget. Turen gik rundt i Bistrupskoven og et par omgange i Bikeparken. 3 mand kørte 58 km og 452 hm.
3.12   9.00

 Start fra Villa Galina, Villa Galinavej 3, 4690 Haslev. Vi kører gennem Denderup Vænge forbi trætopbanen, videre via P2 til Kobanke i Gavevænge Skov, derfra til Leestrup Skov, Everdrup Lund og gennem Denderup Vænge til Svenskekløften og tilbage gennem Hesede skoven, ca. 50 km. På grund af jagt i Hesedeskoven blev turen kun på 40 km og 300 hm. Alligevel havde vi en rigtig god tur rundt i skovene med sol og frostklar luft. 

10.12   9.00  Start fra pladsen på rugvænget. Det blev en fugtig tur efter nattens regn hvilket satte sine spor i ansigterne (mest hos de bagerste). Vi kørte en tur gennem Humleore til Bistrupskoven og hjem via Vrangeskov og oplevelsesstien. 5 mand, 53 km, 450 hm.
17.12   9.00

 Start fra pladsen på Rugvænget. Vi startede 11 fra pladsen men undervejs var det lidt frafald af forskellig årsag (Rådhuskroen, farten, bakkerne) så vi kom 7 hjem samlet. Undervejs en tur rundt på sporet i Vrangeskov og de fleste bakker i Skj.holmskoven, i alt 48 km og 420 hm.

2. juledag   9.00  Start fra pladsen. Vi cykler en tur inden julefrokosten mens de andre løber. Hjemme ca. 11.30. Husk vindvesten - det blive blæsevejr. Det var udmærket vejr til et par omgange på sporet i Vrangeskov - 6 mand, 34 km, 276 hm.

Ny dato

31.12 

 9.00

Årets sidste tur starter fra pladsen på Rugvænget. Dramatisk tur med 3 stunts og en tabt mobil (blev fundet igen - py ha) gennem Humleore, Stubberup Skov, Bistrupskoven, BikePark, Ortved Skov, oplev. stien og åen hjem. Ialt 57 km og 498 hm.

Aflyst

7.1.17 

 9.00 Aflyst pga DMIvarsel om islag i morgen formiddag. Vi kører i stedet en tur søndag fra pladsen. Start fra Sunesvej. Årets første tur går til Slagelse Lystskov og hjem via Kongskilde, ca. 55 KM.
8.1.17   9.00  Start fra pladsen på Rugvænget. 2 mand vovede sig ud på de pletvise isglatte veje og stier. En tur på Køge Å stien, rund på Køge Ås og retur. 66 km 381 hm.
14.1.17   9.00  Start fra Sunesvej, Sorø. Tur til Slagelse Lystskov ca. 55 km. Et let snefald havde pyntet på terrænet uden at gøre det glat. En flot tur i mest solskin gennem Sønderskov til Susåen, gennem Det Plesenske Overdrev og Nykobbel til Slagelse Lystskov. Retur gennem Eickstedtlund og langs Sorø sø. 8 m/k til start, 50 km, 458 hm.
21.1.17   9.00

Start fra pladsen på Rugvænget. Turen gik ad å-stien og opl.stien til Vrangeskov med en omgang på sporet. Videre til Det Hvide Spor i Bistrupskoven. Efter en hel omgang på sporet tilbage gennem Skj.holm og Ortvedskoven. På det mest udfordrene sted på Det Hvide Spor, er der lavet en alternativ rød rute - noget nemmere at komme igennem. Ialt 55 km og 270 hm.

28.1.17   9.00 Start fra pladsen på Rugvænget. Måske vinterens floteste dag på MTB gennem Humleore og Stubberupskoven, langs Lavringe Å til Gl. Lejre. Hjem forbi Ledreborg, gennem Bistrup skoven og Skjoldenæsholmskoven. 8 mk, 67 km, 463 hm..
4.2.17   9.00  Start fra pladsen på Rugvænget. Skj.holm og Bistrupskovene. Vi fandt de fleste bakker og et par km på det hvide spor hvilket blev til 552 hm og 58 km for de 5 deltagere.
11.2.17   9.00  Start fra Sunesvej, Sorø. Pletvis glat på skovvejene. Vi fik alligevel en fin tur rundt om Tuel Sø, Brommeskoven, Jyderupstien gennem Overdrevsskoven og Nyrup Skov til Parnas og rundt om Sorø Sø. 4 mand til start, 40 km, 334 hm.
18.2.17   9.00  Start fra pladsen på Rugvænget. Ingen holdkaptajn i dag.
25.2.17   9.00

Foråret er på vej - dette er sidste tur på MTB'en. Fra 4. marts starter vi på landevejsraceren. Tak for mange gode ture med holdet på MTB'en.

Start fra pladsen på Rugvænget. Sidste tur blev en overgangstur til landevejen med blandet vej, grus og stier rundt om Tuel Sø, gennem grusgravsområdet ved Munke Bjegby, gennem skovene St. Enemærke og Nordskoven, langs Gyrstinge Sø og åstien hjem. 5 mand kørte 62 km og 308 hm.

4.3.17   9.00  Start fra  pladsen på Rugvænget på landevejsraceren.

7.10.17 

 9.00

 Opstart MTB 2017-18

En tur ad oplevelsesstien til Vrangeskov og Skj.holm. 

     
     

 

 

MTB2 Holderleder Torben Kahr Hansen, tlf. 2042 5344 mail. tkahrhansen@gmail.com
Dato Afgang Om turen
16.10. 09,00 Vi starter sæsonen. Aflysning skrives her på siden senest søndag kl. 08,00. Vi mødes på pladsen ved Bygma. En gang om måneden kører vi udenbys enten sammen med hold 3 eller vi arrangerer en tur selv. Hold 2 og 3 slog sig sammen, se under hold 3.
23.10.  09,00  Vi kører Jyderupstien sammen med hold 3 & 4. Mødes 08,30 på pladsen ved Bygma. Kører derfra til parkeringsplads på venstre side af landevejen mellem Sorø og Slagelse, hvor Jyderupstien krydser landevejen. Se under Hold 3. En længere tur, så husk lidt ekstra at spise. Tempoet bliver stille og roligt det er jo også 2. tur i sæsonen. 2 deltagere kørte en dejlig tur på 75 km.
30.10. 09,00

HUSK at vi har stillet uret én time tilbage i nat kl. 02,00!

Vi kører fra pladsen 09,00 og forventer at være retur ca. 12,00. Der er lovet tørvejr og skyer med sol. 

2 deltagere køret det meste af turen med Hold 3. Tog en tur på sporet i Vrangeskov, det er superfint. Ialt 50 km.

6.11.   AFLYST AFLYST PGA REGN. Vejrudsigten forventer regnbyger det meste af dagen frem mod aften, hvor det klarer op.
13.11.  09,00  Kørte et stykke af vejen med hold 3 og et par ture på sporet i Vrangeskov 2 deltagere kørte 30km. 
20.11.  09,00  2 deltagere kørte en tur rundt om Gyrstinge sø, slog følgeskab med 4 mtb'ere på Å-stien, der var med på en tur rundt om Gyrstinge sø. Ialt 36 km.
27.11. 09,00 Holdleder er fraværende, men kør en fx en tur med hold 3, se nedenfor. God søndag.
4.12.  09,00  NB Vi mødes ved Brændeskuret i Alstedskoven og kører en tur i skovene omkring Sorø. 2 deltagere kørte en flot tur på 41 km.
11.12. 09,00 AFLYST PGA REGN.
18.12.   BEMÆRK: De sidste mange gange har holdet bestået af holdleder og ægtefælle. Da der åbentbart ikke er det store behov for MTB søndag på hold 2 niveau, så kører holdet kun, hvis der er tilmelding. PRAKTIK: Du kontakter holdleder på mob. 20425344 på sms, senest forudgående fredag, så arrangerer jeg en tur.
28.1.17  09,00 BEMÆRK. MTB hold 2 flytter til lørdag. Vi starter på Rugvænget. Over kasernegrunden, ned til Ringsted Å og videre ad oplevelsesstien til Vrangeskov, Haraldsted skov, Valsømagleskov og rundede Allindelille Fredskov og retur til Vrangeskov og en tur rundt på sporet og tilbage til Ringsted af en ret mudret oplevelsessti ialt 41 km.
4.2.17   09,00 Starter fra pladsen og vi kører rundt om Gyrstinge Sø + bonus ca. godt 40 km. Turen blev på ialt 46 km for de 3 detagere.
11.2.17 AFLYST  
18.2.17 AFLYST  Vi kører Næstved Rundt søndag. 
25.2.17 09,00 Kører fra pladsen.
04.03.17  AFLYST  Ingen holdkaptajtn
     

 

 

MTB3  Mogens Petersen 41437194 mogenspetersen1947@gmail.com
Dato Afgang Om turen
9-10   900  mød op og køre en tur jeg melder fra mogens
16-10 900  3 mand 39 km. Kværkeby, oplevelsestie,fredskov.ny stie.dæmning.ringsted å.
23-10   830

 Jyderupstien fælles med hold 4 ca 70 km husk madpak . mødes på rugvænget pakker cykler på biler.  det er den første P. plads på venster side af Slagelsevej vi cykler derfra kl. 900 jeg står på p.pladsen .

 10 deltager på Jyderupstien 74 km godt vejr lidt regnvejr da vi kom tilbage til bilen

tak til Betina/Torben for varm chokolade

30-10   900  starter på pladsen 6 deltager køret 46 km 
6-11   Aflyst  på grund af regn 
13-11   900  6 m/k køret 44 km
20-11   800  kulsbjerg fælles med hold 4.Mødes på  Rugvænget kl.  800 pakker biler . stor P. plads på Østegaardstræde 1a  Langebæk cykler ca. 35-45  km drikker en koppe kaffe tilbage på Rugvænget kl. 13-14. 12 m/k køret 43 km. skønt cykel vejr
27-11   900

 Starter på Rugvænget .tur bliv ændre på grund af stærk nordenvind.

6m/k køret 47 km Ringsted Å- dæmning- Haraldsted-fredskov-Mølleskov-Ordrupskov-Øst om Gyrsting sø den stærke vind i rykken hjem 

 

4-12   900  Starter på Rugvænget Køge Å-Lellingskov-Tågerødskov-Gisegårdskov-Maglebjerg 55 km. 9 m/K køret 57 km flot deltagerantal
11-12   830  Starter Sunesvej Sorø kl 900 Slagelse:Sønderskov-Det Plessenke overdrev-Nykobbel-Slagelse lystskov-Eickstedtlund-Grydebjergskov-Feldskov 55 km   4 køret 53 km på meget bløde skovveje og tørrevejr
18-12   900

 Starter på Rugvænget: Fjællebro-Borup-Humleore skov-Høede skov-Ortved skov ca. 52 km 

9 m/k køret 51.km .Vi HOLDER JUL FERIE til d. 8-1 2017 GOD JUL TIL ALLE PÅ HOLD 3 VI SES  MOGENS

8-1    900  GODT NYTÅR .AFLYST DER ER MEGET GLAT DERUDE .på Rugvænget; ca . 53 km Fjællebro-Humleore skoven-Stubberup skov-Atterup-Hvidsø-Ortvedskov-Valsømagle skov-Haraldsted skov-Dæmningen-Ringsted å.
15-1    900  Starter på Rugvænget vi prøver at kører tur som var sat på i søndags ca. 53 km. 5 m/K køret 49,7 km 339 hm.
22-1   830  start Villa Galinavej 3 Haslev: Denderup vænge - P2- kobanken - gavevænge skov - Leestrup skov - Everdrup lund - Denderupvænge - Svenskekløften - Hesede skov ca 48 km 6 m/k køret 43 km 500 hm.
29-2   900  Aflyst på grund af ISSLAG. Starer Rugvænget  ca 48 km  Borup. Fjællebro-Udløbet-Borup-Ryeskov-Magleskov-Stubberup-Storskov-Høedeskov.
5-2   900  Start Rugvænget; 6 m/k køret  48 km Fjællbro-udløbet-Borup-Ryeskov-Magleskov-Stubberup-Storskov-Høedeskov
12-2   AFLYST Aflyst der er meget glat på skovveje. Start Rugvænget ; Bidstrup 50 km. Ortved-Jystrup-Hvidsø-Nytolstrup-Bidstrupskov-Gyldenløvshøj-Valsømagelskov-Haraldstedskov-Dæmning-Ringsted Å

     19-2       830            Næstved Rundt; 41 km 4 pers. køret rundt om næstved .


      26 - 2       900      Holdleder melder fra . men møde op og kører en tur
      5 - 3         900      Start Rugvænget: Holdleder melder fra. møde op kører en tur
  12-3   900  Start Rugvænget: Bidstrup 50km. Ortved-Jystrup-Hvidsø-Nytolstrup-Bidstrupskov-Gyldenløvshøj-
           Valsømagelskov-Haraldstedskov-Dæmning-Ringsted Å

MTB4

Ca. 1 gang om måneden kører vi søndag - sammen med MTB3 - hvilke søndage vil fremgå her i kørselsstatistikken. De gange vi kører søndag er det "udenbys". Altså vi kører i bil til et sted, hvor der er en fantastisk MTB rute. Her vil Mogens guide os rundt. Sæt lidt ekstra tid af når der køres søndag. Mødetid på Rugvænget vil osse stå her i kørselsstatistikken. 

Holdleder: Kari Gadstrøm mail: gadstroom@gmail.com og Urzula Larsen mail: urzula.larsen@mail.dk og telefonnr. 40324867

 

Dato Afgang Om turen
08.10.   09.00

7 glade ryttere kørte ad Ringsted Å-sti - Dæmningen - til Vrangeskov - Haraldsted skov - Valsømagle skov - Vesterskov - Ortved skov - Føtex-stien - Anlægget.

Ca. 38 km. i forrrygende vejr - nå, ja en anelse blæsende.......

15.10.   09.00

7 m/k´er på en ret stormfuld tur til Kaserne Skoven - Oplevelsesstien - og Ringsted å-sti hjem - og lige en sløjfe til Høm. Det blev til lidt over 30 km - men føltes meget længere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23.10.   08.30

BEMÆRK SØNDAG -  Fælles med MTB 3 - en tur ad Jyderupstien - ca. 70 km. Husk madpakke og sæt ekstra tid af - vi er først hjemme "ud på eftermiddagen".

Vi kører fra Rugvænget kl. 8.30 - til den første p.plads på venstre side efter Sorø (på Slagelsevej). Cykelturen starter 9.00. 

Vi var ialt 10 der kørte Jyderup-turen - ca 75 km. 4 deltagere fra MTB 3. Glimrende vejr - dog lidt regn til sidst.

29.10.   08.50

Vi deltager i MTB-kursus - se beskrivelse til højre under "arrangementer". Hvis du vil deltage i kurset sammen med de andre MTB4'er skal du tilmelde dig til Torben Kahr, Urzula eller Kari. Vi ser frem til 4 gode lørdage formiddage, hvor vi lærer en masse og har det sjovt sammen. Kurset varer til kl. 12.30. Kurset erstatter holdkørslen denne dag.

05.11.    MTB-kursus, derfor ingen holdkørsel. Kurset varer til kl. 12.30. MØDESTED SPÆR-FABRIK kl. 9.00.
12.11.    MTB-kursus, derfor ingen holdkørsel. Kurset varer til kl. 12.30. MØDESTED SPÆR-FABRIK kl. 9.00.
19.11.   MTB-kursus, derfor ingen holdkørsel. Kurset varer til kl. 12.30. MØDESTED SPÆR-FABRIK kl. 9.00.
20.11.   08.00

BEMÆRK SØNDAG - vi kører sammen med MTB 3 en tur til Kulsbjerg.

Mødetid Rugvænget 8.00 - og vi kører til Langebæk. Cykler en tur på 35-45 km - efterfulgt af en kop kaffe/cacao. Forventes tilbage på Rugvænget mellem 13 og 14.

12 deltagere ialt fra MTB 3+4. De fleste kørte ca 43 km - en enkelt kørte alternativt....................

26.11.   09.00

Ringsted Å, Dæmningen, Vrangeskov og en tur rundt på østsiden af mtb-sporet og hjem igen. En tur på 37 km med 7 deltagere.

03.12.   09.00

3 ryttere drog til Giesegård skov - og ingen jagt - jubi - men glæden varede kort - for de par sløjfer vi skulle have været på - ja, der var rødt jagt-skilt.Men det blev da trods alt til 31 km i kulde  -  men ellers stille og flot vejr.

10.12.   09.00 3 ryttere kørte 37 km i forrygende mildt vejr. Ingen regn - lidt blæst  - men den imod os (altså blæst)  tog vi på udturen. Ringsted Å-sti - Mørup - Ll. og St. Bøgeskov  - og her udfordrede vi de "svære" ruter - har jo været på MTB kursus.................... Hjem via Haraldsted Sandvej - Dæmningen - Ringsted Å-sti.  
17.12.   09.00

5 deltagere på tur på Køge Å-stien. Ca. 45 km.

24.12.   09.00 Start fra Rugvænget. Jeg kører, hvis der er deltagere. Så sendt en mail/besked hvis du vil med på en lille tur. Kari
31.12.   09.00 7 deltagere kørte en "fedtet" tur på Oplevelses-stien. 
                                GODT NYTÅR
07.01.   09.00 Aflyst pga. DMI varsel om isslag her i formiddag.
14.01.  09.00 Dejlig mtb tur rundt om Gyrstinge sø i flot solskinsvejr. 6 deltagere 42 km.
21.01.   09.00  Ingen holdleder, så find selv på en tur.
28.01.   09.00 8 på tur i skønt vejr. Turen gik til Giesegårdskoven, som desværre var lukket. Vi kørte istedet gennem Bedstedskoven videre til Humleore, Dyndet, Køge Å-stien, Ravneshave og tilbage til Humleore og hjem via Vandværket i Vigersted. 52 km.
04.02.   09.00

Jagten i Giesegaard er endelig forbi - så vi tog en tur dertil - inkl. diverse sløjfer - og videre til Humleore og der blev osse tid til et lille pits-top. 7 deltagere - 43 km. Dejligt mildt vejr - dog havde vi en forfrossen ny rytter med (Hanne Holm) - hun fryser jo hvis der er en-cifrede temperaturer...... Men skal man med til afsltuning skal man jo lige prøve om man kan træde en MTB....................

11.02.   09.00 5 på tur ad Ringsted Å-sti - den nyeste del af Oplevelsesstien og Vrangeskov. Lidt hård tur - i glat føre - blød sne - fyge-vejr og blæst (storm). Men der var faktisk ikke så koldt, som man kunne have ventet (og hørt det skulle være). Turen blev ikke så lang - Sander sørgede for at korte turen af - men det var nu meningen at springe en sløjfe over et eller andet sted. Men god tur - og lidt træt blev man da..... Kun 2 styrt - eller var det 3 ?????
18.02.   09.00 3 deltagere på tur.
19.02.    MTB løb Rundt om Næstved. 1 deltager fra MTB 4 - ca 43 km. En tur i tørvejr - men den megen regn inden gjorde ruten meget blød og smattet mange steder. God forplejning før, under og efter løbet.
25.02 09.00 6 personer på en ca. 40 km's tur til Vrangeskov via Ringsted Å stien og dæmningen, den ny oplevelsessti ind i Haraldsted skov og videre til Allindelille Fredsskov og hjem over Klaringen og Ortved skov.
04.03 09.00 6 personer på en ca. 40 km´s tur Maglebjerg skov - Humleore - Kongsted/Fjellebro - Køgevej og et lille sløjfe via Føtex-stien. Ja, og til føtex - ikke for at handle - vi fortsatte til Ringsted Å-sti og kørte så hjem.
11.03 09.00 6 ryttere kørte ca 42 km. Ringsted Å-sti til Dæmningen - Gyrstinge  - ned til søen og Rundt om Gyrstinge sø. Derefter en lile tur i St og Ll Bøgeskov - og over Mørup - Bringstrup hjem. Flot flot vejr. Vindstille og "varmt". Hjemvendt stod den på "kaffe" på terrassen......................
18.03 09.00

Der er arbejdsdag i Vrangeskov, derfor aflyser vi denne dags kørsel og i stedet deltager i arbejdsdagen. I skal selv tilmelde jer til Ebbe, se yderligere informationer på hjemmesiden og hvordan I tilmelder jer.

Jeg håber vi ses til arbejdsdagen, der er brug for os alle. Hilsen Urzula

25.03 -

26.03

  Ebletoft klub tur udsat til efteråret. Istedet bliver der planlagt en afslutningstur for hold 3 og 4 i Grib SKov. Overnatning på Fredensborg vandrerhjem.

 

 

MTB5  Inga Rasmussen tlf 40502025 mail: ingaannarasmussen@gmail.com
Dato Afgang Om turen  Vi kører på et niveau, der passer til gruppen. 
11.10.2016   9.30  4 m/k kørte Ringsted å, dele af den nye oplevelsessti, Østre Park, Kildemarken.Vi kørte i læ for den stride vind og det blev en rigtig god tur-med udfordringer, men alle tog det pænt. 32km
18.10.2016   9.30

5 m/k kørte  til Mørup, St. Bøgeskov,Gyrstynge sø og hjem over dæmningen og Ringsted å.Rigtig skønt vejr ca 40 km

25.10.2016   9.30  8 m/ k kørte ca 45 km Humleoreskov,skolestien.Kimmerslev sø, Giesegård. Vi kørte alternativt. Viadukt til Dyndet var spærret og der var jagt flere steder.Tak for hjælpen.Det blev en rigtig god tur alligevel
01.11.2016   9.30 5 ryttere kørte 37 km. Ringsted Å-sti - Dæmningen - den nye del af Oplevelsesstien til Vrangeskov - videre gennem Haraldsted Skov - Valsømagle Skov - Vesterskov - Klaringen - Ortved Skov og hjem via Motorvejsstien og Anlægget.
08.11.2016   9.30

 6 m/k kørte 46 km i bidende kulde, men også skønt solskin.Kærup,Bivejen,Børstofte,Humleore,Køge Åsti og hjem gennem Humleore og dejlig rykvind.Skøn tur

15.11.2016   9.30  AFLYST. pga regnvejr
22.11.2016   9.30  7 m/k kørte 47 km ad Køge Å stien til Lelinge. Der er åbnet under jernbane/motorvej.En rigtig skøn tur og tilbage af næsten samme vej
29.11.2016  9.30   8 m/k kørte ad Østre park, volden på kasernegrunden, Ringsted å, Sørup skov og forskellige små sløjfer og stier i Vetterslev ledt af Hanne Gøgehøj.En ny var med og Mortens fødselsdag blev fejret i det dejligste solskin ved Susåen. 37 km i blandet sol og skyer. Rigtig god tur
06.12.2016  9.30   9 m/k kørte 37 km .Først i tåge men også strålende solskin. Vi kørte ad Østre Park,Ortved skov,Klaringen,Vrangeskov, Oplevelsesstien og Ringsted å.Det var rimeligt tørt. Vi kørte kun ind over et enkelt sted med mudder.Rigtig god tur
13.12.2016  9.30  9 m/k kørte ca 40 km Via Mørup, Lille og Store Bøgeskov, rundt om Gyrstinge sø og over dæmningen og hjem ad Ringsted å.Vindstille, lidt støvregn
20.12.2016  9.30 

 STARTER OG SLUTTER PÅ ROLIGHEDEN. Starter 930 og kører en kortere tur. Vi smager på lidt gløgg og æbleskiver.         9 m/k kørte en tur rundt om Kimmerslev sø, Svenstrup  og Humleore.ca 20 km stille og rolig hyggejuletur. De fleste kørte dog 10 -15 km mere. De cyklede til og fra Roligheden

27.12.2016  9.30   AFLYST DET STORMER FOR MEGET
03.01.2017  9.30   Aflyst pga. regnvejr
10.01.2017   9.30 Tur på 57 km. Mørup , Tuelsø, Sorø sæ, Sønsderskov,Alsted skov (5 personer).
17.01.2017   9.30  Vrangeskov,Allindelille fredsdsskov,Gyrstinge sø
24.01.2017   9.30

 4 m/k kørte til Ortved skov, Skjoldenæsholm,Vrangeskov, Dæmningen og de to skove i Benløse-

Rigtig fint vejr, med en skimtende sol og næsten ingen vind. Vi kørte ca 45km

31.01.2017   9.30 Ringsted å sti, oplevelsesstien, vrangeskov skjoldnæsholm skoven ,Mortenstrup sø, hvidsø, Ordrup skov. 5 m/k 47 km. 

 07.02.2017      9.30        3 m/k kørte ca 40km i nysne. Ad Børstofte, Humleore,Svenstrup, Stubberup og hjem ad                                                   næsten samme vej. Stris østenvind og helt ny fi sne.En meget fin og særlig oplevelse

14.02.2017       9.30      6 m/k kørte 46 km på landevej i det smukkeste solskin. Over Mørup til Sorø, Fulby, St. Ebberup

                                     hjem over Mørup. Stier og veje var simpelthem for glatte.

21.02.2017       9.30   6 m/k kørte 40 km i skønt solskin og strid blæst.Ad Åstien ,nord om Gyrstinge sø, St Bøgeskov,

                                  Mørup. En punktering og desværre styrtede Morten.

28.02.2017       9.30  7 m/k kørte ca 40 km, Ortved skov, Skjoldenæsholm, sløjfer i Vrangeskov, Oplevelsesstien og Åstien                                   hjem. Var uheldige med tre punkteringer, og det lykkedes, at få cyklerne møgbeskidte

07.03.2017       9.30 45 km. Nordgårsvej,Fjellebro, Bøgede, Borup, Kløvested skov,Ravneshave, Køge å sti. 

14.03.2017       9.30 50 km. Østerskov ,Glumsø sø rundt ,Vesterskov,Alsted skov

21.03.2017       9.30   Afslutning . Start og slut på Roligheden. Medbring evt skiftetøj.Der vil være lidt at spise og drikke                      

Artikeloversigt

Bladet Cykelmotion udkommer ikke mere i fremtiden8 Jun 2018 - 19:43Jytte Haak
Jytte Haak's picture
Træningstur til Hallandsåsen. Sverige7 Jun 2018 - 14:02Lene Andersen
Lene Andersen's picture
Tirsdagstræning hold 1 og 2 rykket4 Jun 2018 - 11:32Lene Andersen
Lene Andersen's picture
Hold 1 og 2 kører ikke lørdag den 02-06-1831 May 2018 - 10:43Lene Andersen
Lene Andersen's picture
Cykelopstartsmøde Ådalsskolen mandag den 19. marts 2018 kl. 18:1526 Apr 2018 - 15:14Jytte Haak
Jytte Haak's picture
MTB Hærvejsløbet 2018, 110 km13 Feb 2018 - 12:07Ebbe Haak
MTB Vrangeskov - arbejdsdag den 21. oktober 201722 Oct 2017 - 11:38Jytte Haak
Jytte Haak's picture
Cykelafslutning afholdt den 2. oktober på Ådalsskolen11 Oct 2017 - 11:36Jytte Haak
Jytte Haak's picture
MTB 1 vintersæsonen 2017-1827 Sep 2017 - 10:19Ebbe Haak
MTB 4 - sæson 2017-2018.14 Sep 2017 - 10:32Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
Cykelferie på Mallorca i 2018 - uge 16 med Stigs Cykelrejser12 Nov 2017 - 14:34Jytte Haak
Jytte Haak's picture
RIMO's cykelafdeling på Mallorca i uge 17 20177 Sep 2017 - 18:28Jytte Haak
Jytte Haak's picture
MTB 3 og 4 på sæson-afslutningstur til Fredensborg d 25.-26. marts 2017.9 Apr 2017 - 17:53Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
MTB-sporet i Vrangeskov blev ryddet lørdag den 18. marts 201720 Mar 2017 - 15:14Jytte Haak
Jytte Haak's picture
RIMO har investeret i en cykelholder til 4 cykler - til brug for medlemmerne7 Mar 2017 - 18:07Jytte Haak
Jytte Haak's picture
Sæson-afslutning MTB 3 g 4.6 Feb 2017 - 21:03Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
MTB hold 2 kører lørdage i stedet for søndage første gang 28.1.2017.26 Jan 2017 - 07:37Torben Kahr
Torben Kahr's picture
MTB klubtur21 Jan 2017 - 16:29Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
Klubaften: Cykling i Frankrig og på Mallorca3 Nov 2016 - 15:48Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
MTB tur til Jylland10 Oct 2016 - 13:28Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
MTB Vintersæson 20164 Oct 2016 - 22:18Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
På MTB - Rundt om Isefjorden og med 4 færger - lørdag d. 10.09.16.17 Sep 2016 - 23:06Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
Referat fra cykeludvalgsmøde 24. august hos Jytte1 Sep 2016 - 17:06Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Landsbyløbet 201617 Aug 2016 - 22:28Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
Lolland Rundt 2016 - nu med billeder16 Sep 2016 - 17:01Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
MTB 3 og 4 "Rundt om Isefjorden".3 Sep 2016 - 12:26Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
De 6 øer en tur på godt 220 km på hold 2,3 og 4 niveau søndag 12.6.2016.22 May 2016 - 13:15Torben Kahr
Torben Kahr's picture
Referat fra cykeludvalgsmødet 9. maj 201620 May 2016 - 13:22Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Lolland Rundt19 May 2016 - 03:07Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
Første cykelaften i 201629 Mar 2016 - 20:53Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Cykelafdelingen starter i morgen28 Mar 2016 - 14:56Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Opstartsmøde i cykelafdelingen 201621 Mar 2016 - 09:25Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra cykeludvalgsmøde 13. januar 201621 Jan 2016 - 08:32Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Rimo Hold 6 og 7 niveau.15 Jan 2016 - 04:16Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
Arbejdsdag i Vrangeskov - skal du med?4 Dec 2015 - 19:03Anonym
Arbejdslørdag i Vrangeskov4 Dec 2015 - 19:07Anonym
Med Rimo på Orø d. 26.09.15.30 Oct 2015 - 16:17Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
Cykelafslutning 20156 Oct 2015 - 17:32Anonym
Cykel rundtur Mallorca – uge 16 2016 (16/4-23/4)25 Jan 2016 - 18:50Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
MTB Vintersæsonen 2015-2016 starter på lørdag27 Sep 2015 - 12:14Anonym
Vi mangler hjælpere til Naturens dag 2015 5 Sep 2015 - 15:45Anonym
Referat fra cykeludvalgsmøde 26. august 201530 Aug 2015 - 13:41Anonym
Le Tour de Ringsted-Paris 201515 Jul 2015 - 20:51Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
Tøserunden 20157 Jun 2015 - 23:52Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
Pladsen på Rugvænget5 Jun 2015 - 10:57Anonym
Referat fra cykeludvalgsmøde 4. maj 201514 May 2015 - 12:55Anonym
Vinter MTB afslutning 2015 - MTB 5 og MTB 4.2 Apr 2015 - 22:00Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
RIMO Cykelafdeling har modtaget et legat på 125,000 kr31 May 2015 - 18:40Anonym
Sommersæsonen 2015 er startet!1 Apr 2015 - 10:39Anonym
Kaptajnen på Hold 1 - i genoptræning31 Mar 2015 - 21:23Flemming Dreesen
Opstartsmøde i cykelafdelingen 201517 Mar 2015 - 18:52Anonym
Vrangeskov MTB arrangement15 Mar 2015 - 18:25Anonym
Rundt om Næstved 201516 Feb 2015 - 13:34Anonym
Mail fra DGI12 Feb 2015 - 18:08Anonym
Opstartsmøde cykelafdelingen4 Feb 2015 - 17:45Anonym
Rundt om Næstved 20154 Feb 2015 - 16:49Anonym
Referat fra cykeludvalgsmøde 13. januar 20153 Feb 2015 - 13:40Anonym
Klubaften hos Fri Bikeshop30 Jan 2015 - 15:05Anonym
Rügen Rund 201526 Jan 2015 - 20:14Anonym
Sponsor søges22 Jan 2015 - 21:56Anonym
MTB dag i Vrangeskov16 Jan 2015 - 17:36Anonym
Klubaften: Service på din MTB16 Jan 2015 - 17:05Anonym
MTB 529 Dec 2014 - 09:08Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
Crossløb på Det Hvide Spor ved Avnstrup13 Nov 2014 - 18:32Peter Dorff
Peter Dorff's picture
Alpetramp 2014 - set fra Bodils sadel24 Oct 2014 - 15:30Anonym
Cykelafslutning 20147 Oct 2014 - 10:57Anonym
Cykelferie på Mallorca uge 18/201524 Sep 2014 - 13:02Anonym
Sæsonafslutning i cykelafdelingen23 Sep 2014 - 09:41Anonym
Alpetramp 201411 Sep 2014 - 16:05Anonym
Dækvalg. dæktryk og rullemodstand på MTB8 Sep 2014 - 21:56Torben Kahr
Torben Kahr's picture
Tur til Sønderjylland7 Sep 2014 - 20:38Anonym
Bornholm rundt 20143 Sep 2014 - 09:30Anonym
Referat fra cykeludvalgsmøde 25. august 201427 Aug 2014 - 17:36Anonym
Pandekagetur26 Aug 2014 - 20:43Anonym
MTB de 4 færger 201411 Aug 2014 - 21:24Betina Tue
Betina Tue's picture
Skal du med til Mallorca uge 18/2015?8 Aug 2014 - 19:01Anonym
Aarhus-København 2015 - skal du med?5 Aug 2014 - 11:05Linda Broen
Referat fra cykeludvalgsmøde 2. juni hos Ella16 Jun 2014 - 09:14Anonym
Coast to Coast Italien 201413 Jun 2014 - 08:07Inga Rasmussen
Inga Rasmussen's picture
Rügen Rundt 201413 Jun 2014 - 09:32Anonym
Tøserunden 20142 Jun 2014 - 12:36Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
Cykelkrydstogt i Kroatien - Hanne & Peter Richardt28 May 2014 - 16:05Anonym
Invitation til mænderne - mens kvinderne kører Tøserunden27 May 2014 - 13:05Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
Aftercykling hos Cafe Wagner14 May 2014 - 09:50Anonym
RIMO Cykelfolder14 May 2014 - 12:57Anonym
3 dages cykelferie til Sønderborg12 May 2014 - 14:39Anonym
Preben Lund fortæller om kaptajnkursus7 May 2014 - 09:29Anonym
Klokkeklang bagfra30 Apr 2014 - 10:11Anonym
Første træningsaften 20142 Apr 2014 - 13:56Anonym
MTB Hold 530 Mar 2014 - 21:03Kari Gadstrøm
Kari Gadstrøm's picture
Cykelopstartsmøde 201418 Mar 2014 - 10:52Anonym
Klubaften: Klargøring af din cykel14 Mar 2014 - 11:27Anonym
Referat fra cykeludvalgsmøde 25. februar 2014 4 Mar 2014 - 18:36Anonym
Billeder - MTB arrangement på Møn 23. februar 20143 Mar 2014 - 17:26Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
Klubaften: Klargøring af cykel3 Mar 2014 - 14:44Anonym
Vrangeskov MTB gruppe på Facebook25 Feb 2014 - 17:27Anonym
Prøv MTB med Dini Tours.29 Jan 2014 - 15:11Lene Andersen
Lene Andersen's picture
MTB sporet åbner 1. februar28 Jan 2014 - 21:52Anonym
Kaptajnkursus 201417 Jan 2014 - 16:48Anonym
Første mekanikeraften 201415 Jan 2014 - 10:36Anonym