RIMO har fået ny formand

RIMOs 35. ordinære generalforsamling blev afholdt den 15. november i Ringsted Sportscenter med omkring 50 deltagere. 

Vi startede med et foredrag af Lene Dyrbak Holst-Christiansen om hendes passion for Sydafrika. Lene har i 2015 startet et firma der arrangerer tilpassede aktive ferierejser. Lene fortalte om tre forskellige maratonløb, hvoraf det ene foregår i Cape Town. Et smukt land, værd at overveje. Vi hører mere til det senere på en klubaften.

 

Herefter startede den ordinære generalforsamling. Peter Dorf blev valgt som dirigent og ledte resten af aftenen. Bestyrelsen blev introduceret og formanden aflagde beretning:

Formandens beretning

Jeg vil fortælle om årets gang i klubben, til det får jeg hjælp af Betina (cykelafd), Peter (løbeafd), Per (rulleafd) og Hanne (vandreafd).

Vi har haft en mindre tilgang i medlemstallet på cirka 20 personer i 2016. Vi er lige nu 627 medlemmer. Der er kommet nye 130 medlemmer til og 111 er blevet slettet, da de ikke har indbetalt kontingent.

Klubbens økonomi er god. Det vil Jytte uddybe nærmere under fremlæggelse af regnskabet. Vi har en likvidbeholdning på 171.000 kr og 65.000 er bundet i klubtøj, altså samlede aktiver for 231.000 kr. Sidste år, ved samme tid, havde vi en likvid beholdning på 137.000, så kassen er vokset med 34.000 kr. Så vi har altså fået mere ind end vi har givet ud.

RIMO har ydet tilskud til flere klubaktiviteter og har betalt for medlemmer der har taget på cykel- og løbekurser. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at søge tilskud til arrangementer og kurser. Reglerne for tilskud til klubarrangementer kan læses på hjemmesiden under ”RIMO tilskud” på hjemmesiden. Hvis du er interesseret i at komme på kursus skal du bare sende en mail til en af bestyrelsesmedlemmerne, så bliver det behandlet snarest efter.

 • Bestyrelsen har haft 6 møder siden sidste generalforsamling
 • Jens Kirkegaard Larsen blev medlem af bestyrelsen
 • Tilskud på 10.000 kr til reparation og udbygning af MTB sporet i Vrangeskov
 • Søren og Anja fik bevilget løbekursus del 1 og 2
 • GoRun projektet blev startet op, Peter Dorff har været tovholder
 • I anledning af jubilæumsåret indgik vi samarbejde med Hvalsø Orienteringsklub, hvor RIMO’er kunne deltage gratis i en periode. 9 RIMOer deltog.
 • Vores 2 containere blev flyttet om bag Ringsted Sportscenter, det sparede os for en årlig omkostning på 6.000 kr og de er nu mere tilgængelige.
 • Der blev nedsat et festudvalg, der skulle arrangere vores 35 års jubilæumsfest. Temaet var ”80er fest i pomp og pragt”. Desværre blev festen aflyst pga. for få tilmeldte.
 • Vi indkøbte 2 pavilloner og 6 borde, som blev brugt i forbindelse med Stafet for livet i august
 • Der vil blive opsat skilt foran Ringsted Sportscenter, så løbeafdelingen bliver mere synlig.
 • Vi har ændret hvor stort et tilskud medlemmer kan søge til sportslige aktiviteter: Stadig 10% af dokumenterede udgifter, dog max 3000 og max 200 kr/person.

Jeg meddelte tidligere på året at jeg ville trække mig fra formandsposten, da jeg har fået nyt arbejde som jeg gerne vil koncentrere mig om. Vi havde fundet en afløser, men vedkommende trak sig pga. private forhold og der er ikke fundet nogen ny kandidat, så det bliver jo spændende hvad det ender med i aften - vi skal have en ny formand - det siger vores vedtægter.

Jeg vil også meget gerne afløses som webmaster, og vi har måske en afløser (Thomas fra Rulleafd). Hjemmesiden trænger til fornyelse, den har været i luften siden 2010. Jeg mener ikke vi kan undvære hjemmesiden, Facebook kan ikke erstatte den, det er et for flygtigt medie. Det bliver noget som den nye bestyrelse skal tage stilling til. Jeg vil afholde kursus i skrivning på hjemmesiden her til vinter og håber det kan inspirere nogen til at tage over - det er ikke så kompliceret.

Jeg bliver i cykeludvalget indtil videre.

Bestyrelsen trænger til fornyelse og jeg håber i vil støtte op omkring klubben og tage en tørn med i arbejdet. Vi er tre der forlader bestyrelsen: Ib (næstformand) der har været aktiv i bestyrelsen og løbeafdelingen i mange år. Johannes fra løbeafdelingen, der også har gjort et stort stykke arbejde i bestyrelsen og løbeafdelingen.

Jeg vil gerne sige tak for de sidste 6 år hvor jeg har været formand, det har været spændende og meget hyggeligt at være med i bestyrelsen.

Løbeudvalgets beretning af Peter Dorff

Der løbes sædvanen tro fast onsdage og søndage, henholdsvis fra hallen og fra P-pladsen ved Avnstrup. Derudover løbes der trailløb på sporet ved Avnstrup på lørdage. Endelig løbes der også om fredagen fra hallen efter aftale og i perioder intervaltræning på stadion også om fredagen. 

Som et nyt tiltag er RIMO tovholdere for Ringsted Kommunes deltagelse i GoRun. På en afmærket rute på 2,5 km er alle velkomne til at deltage med løb eller gang. Vi mødes året rundt foran Ringsted Svømmehal kl. 10 - hvilket vi i øvrigt har gjort siden januar. 

Traditionen tro afholder Rimo juleløb 2. juledag ved Ringsted Hallen i 2016. I årets løb har RIMO desuden stået som medarrangør af henholdsvis Ringsted Byløb og Støt brysterne-løbet. Af andre aktiviteter kan nævnes at RIMO igen i år havde busfuld løbere til Eremitageløbet i Dyrehaven i oktober. 

Lørdag den 3. december er RIMOs løbeafdeling for 3. år i træk  arrangør af crossløb i Bistrupskoven ved Avnstrup. Et løb der afvikles i samarbejde med DGI - sidste år deltog over 800 løbere!! For interesserede er der fortsat både mulighed for eftertilmelding på dagen eller at give en hånd med vejvisning på ruten.

Cykelafdelingens beretning ved Betina Tue

[Referat indsættes senere]

Rulleafdelingens beretning ved Per H Nielsen

Der har i det forløbne år været rigtig fin deltagelse i afdelingens aktiviteter. Der har i vinterens løb været 20 - 25 løbere til vores mandagstræning, og et mindre antal til lørdagstræningen. 

Hen over sommeren har der i år været en pænt med løbere, i modsætning til tidligere år. Igen i denne vintersæson er der rigtig fin tilslutning til træningen. 

I år har vi haft to medlemmer til Le Mans, Malthe og Tobias. Efterfølgende har Malthe desuden deltaget  i Berlin Maraton i en super fin tid.

I weekenden deltog Malthe og Victoria i et begynderstævne i Slagelse hvor de begge vandt deres klasser. 

I vinter havde vi en af vore medlemmer med til kommunens hædring af medaljetagere. Noah Hansen havde vundet DM sidste år, og såvel Noah som Rimo blev hædret for det fine resultat. 

De fleste af vore medlemmer i afdelingen er børn, men vi har efterhånden fået en hel del voksne rullere på holdet. Udover den faste gruppe, har vi fået flere af forældrene til at være med. Jeg håber vi får en pæn stor voksengruppe hen over vinteren så vi kan få etableret en turrulgruppe til sommer. 

Her i efteråret har vi haft tre af vore unge medlemmer med til møde i rulleunionen. De er  meget intesserede i at at være med til at fremme sporten, og vil gerne være aktive i rulleafdelingen både omkring træningen og i et rulleudvalg. 

Alt i alt et fint år med gang i skøjterne. 

 

Vandreafdelingens beretning ved Hanne Hold

10-14 personer vandrer hver mandag fra Ringsted Sportscenter. En stabil gruppe.

 

Regnskab

Jytte fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt af forsamlingen

Indkomne forslag til vedtægtsændringer

Undertegnede havde 8. juni 2016, behandlet og godkendt af bestyrelsen, foreslået følgende ændring til vores vedtægter:

FØR 

§5 Bestyrelsen

Sidste afsnit:

 

”Bestyrelsen nedsætter et udvalg per afdeling. Kun medlemmer der ikke er i restance kan deltage i udvalgene. Udvalgene konstituerer sig selv med en udvalgsformand, der skal godkendes af bestyrelsen. Udvalgene supplerer sig selv efter behov. ”

Ændres til

”Bestyrelsen nedsætter et udvalg per afdeling. Kun medlemmer der ikke er i restance kan deltage i udvalgene. Udvalgene konstituerer sig selv med en udvalgsformand og næstformand, hvor udvalgsformanden skal godkendes af bestyrelsen.

§5.1 Afdelingsudvalg

Udvalgene består af fire faste medlemmer og én repræsentant for hvert hold. Udvalgsmøde afholdes når udvalgsformanden eller 2 udvalgsmedlemmer måtte ønske det. Der afholdes minimum to årlige møder. Mødet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen er til stede, hvoriblandt udvalgsformanden eller næstformanden for udvalget er til stede. Der føres referat, som offentliggøres på klubbens hjemmeside.

De fire faste medlemmer vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen, og der afgår skiftevis 2 medlemmer om året.”

 

Generalforsamlingen debatterede forslaget, der blev stemt og flertallet, gik ind for ændringen. Ændringen er at finde i vedtægterne her på hjemmesiden.

 

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det blev vedtaget af generalforsamlingen

 

Valg til bestyrelsen

På valg var formanden Claus Dybdal Nielsen, næstformanden Ib Håkansson og Johannes Stoltenborg. Ingen ønskede at genopstille. 

 

Følgende opstillede og blev valgt af generalforsamlingen til bestyrelsen og som suppleanter:

 

 • Som formand Benjamin Olsen
 • Eva Ebba Jørgensen
 • Urzula Larsen
 • Tanja Vinholt
 • Henning Mau

 

Det fremgår ikke klart hvem der blev suppleant og hvem der blev medlem af bestyrelsen. Vi håber medlemmerne kan godkende, at den samlede bestyrelse med suppleanter selv kan sørge for at få bragt orden i sagerne på førstkomne bestyrelsesmøde hos Claus Dybdal 8. december. Resultatet bliver straks efter annonceret på hjemmesiden. 

Valg til afdelingsudvalg blev ikke gennemført på generalforsamlingen og udskydes til opstartsmødet for cyklisterne og et tilsvarende møde i løbeafdelingen. Rulle- og Vandreafdelinegn opfordres til at gøre det samme.

 

Hilsen

Den gamle bestyrelse

 

 

 

 

 

Artikeloversigt

Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2017 hos Benjamin4 May 2017 - 20:36Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2017 hos Jytte10 Mar 2017 - 11:42Marianne Nielsen
Marianne Nielsen's picture
Den nye bestyrelsen er klar10 Dec 2016 - 21:18Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
NYT NYT!! Ny dato - holdes hos Jytte 19:30 - Sådan skriver du på RIMOs hjemmeside7 Feb 2017 - 18:28Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent for 2018 - husk navn på indbetaling24 May 2018 - 20:32Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
RIMO har fået ny formand22 Nov 2016 - 20:05Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Invitation21 Oct 2016 - 20:05Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Mød bestyrelsen21 Oct 2016 - 19:23Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 6. oktober 201610 Oct 2016 - 16:59Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Generalforsamling 201618 Nov 2016 - 18:53Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Din klub har brug for dig!28 Sep 2016 - 17:30Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Naturens Dag i Ringsted 20168 Sep 2016 - 18:09Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
AFLYST: RIMO fylder 35 år - så skal der være fest!17 Oct 2016 - 19:58Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 19. juni 201629 Jun 2016 - 09:18Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kursus i at skrive på hjemmesiden1 Jun 2016 - 11:22Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Vores hjemmeside er blevet hacket1 Jun 2016 - 11:23Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 23. maj 201631 May 2016 - 15:21Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
God Påske4 Apr 2016 - 15:04Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Orienteringsløb i RIMO - informationsaften 7. april 22 Feb 2016 - 10:44Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
RIMO containerne flyttes torsdag 17. marts 2016...22 Feb 2016 - 09:52Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmøde 2. februar 201614 Feb 2016 - 12:01Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Hvad syntes du?5 Feb 2016 - 08:44Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent 201626 Jan 2016 - 17:46Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Referat fra bestyrelsesmødet 10. december 201521 Dec 2015 - 16:00Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Festudvalg11 Dec 2015 - 17:06Claus Dybdal
Claus Dybdal's picture
Kontingent 20163 Dec 2015 - 13:02Anonym
RIMO Julehygge 2015 - aflyst22 Nov 2015 - 11:47Anonym
Generalforsamling 201520 Nov 2015 - 16:05Anonym
Referat fra bestyrelsesmødet 22. oktober 20152 Nov 2015 - 17:43Anonym
RIMO har modtaget tilskud!30 Oct 2015 - 15:37Anonym
RIMO 34. generalforsamling3 Dec 2015 - 19:35Anonym
Invitation til åbning af Ringsted Oplevelsessti14 Aug 2015 - 11:25Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 18. maj 201529 May 2015 - 11:09Anonym
Vi skal snart have en ny hjemmeside9 Mar 2015 - 17:24Anonym
Kontingent for 20156 Mar 2015 - 16:37Anonym
Vrangeskov MTB sporet er nu endelig godkendt!27 Feb 2015 - 16:52Anonym
Vores hjemmeside22 Feb 2015 - 11:26Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 10. februar 201519 Feb 2015 - 20:21Anonym
Har du betalt kontingent for 2015?14 Feb 2015 - 14:14Anonym
Klubaften hos INTERSPORT11 Feb 2015 - 10:37Anonym
RIMO medlemskort 20156 Jan 2015 - 10:00Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 9. december 201431 Dec 2014 - 11:38Anonym
Brug MobilePay til at betale kontingent12 Dec 2014 - 16:36Anonym
Kontingent for 201524 Nov 2014 - 19:00Anonym
Bestyrelsen blev genvalgt!12 Nov 2014 - 15:33Anonym
RIMO Julehygge 201411 Nov 2014 - 16:13Anonym
RIMO Wild West Fest 9 Nov 2014 - 16:02Anonym
33. generalforsamling i RIMO29 Oct 2014 - 15:47Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 9.oktober 201422 Oct 2014 - 08:03Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 1.september 201413 Sep 2014 - 20:52Anonym
RIMO fest!9 Nov 2014 - 15:59Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 12. maj hos Ib20 May 2014 - 10:38Anonym
Festaber søges27 May 2014 - 13:05Anonym
Ny dame løbe T i størrelse M kan prøves9 May 2014 - 20:02Anonym
TV2 Øst løbet i Ringsted : Ros & Ris6 May 2014 - 15:42Anonym
Nyt RIMO klubtøj 6 May 2014 - 08:50Anonym
TV2 Øst løbet 2014 5 May 2014 - 10:17Anonym
Hjælpere til TV2 Øst løbet!3 Apr 2014 - 17:35Anonym
Referat fra bestyrelsesmødet 18. februar 20143 Mar 2014 - 10:56Anonym
Vrangeskov MTB 24 Feb 2014 - 10:23Anonym
RIMO kontingent20 Feb 2014 - 10:38Anonym
Nyhedsbrev februar 20145 Feb 2014 - 19:11Anonym
RIMO indvier MTB sporet i Vrangeskov og du er inviteret med5 Feb 2014 - 17:14Anonym
Kontingent 20142 Jan 2014 - 13:14Anonym
Klubaften: Førstehjælpskursus 18 Dec 2013 - 14:09Anonym
TV2 Øst løbet 20145 May 2014 - 09:56Anonym
Kontingent 201421 Nov 2013 - 13:00Anonym
Generalforsamling 201318 Nov 2013 - 18:48Anonym
RIMO flag29 Oct 2013 - 17:54Anonym
RIMO klub- og TV2 Øst hjælperfest28 Oct 2013 - 17:16Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 22. oktober 201324 Oct 2013 - 16:49Anonym
Julehygge for alle i RIMO11 Dec 2013 - 09:43Anonym
Kom til RIMO's generalforsamling 201318 Nov 2013 - 18:45Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 16. september 20134 Oct 2013 - 08:54Anonym
Hjælpere til hjælperfesten 26. oktober søges17 Sep 2013 - 21:10Anonym
RIMO traileren er nu ombygget21 Aug 2013 - 17:57Anonym
Tøjlageret er fyldt op22 Jul 2013 - 18:49Anonym
RIMO afholder TV2 Øst løbet 4. maj 2014 28 Jun 2013 - 13:12Anonym
Så skal der være fest i RIMO og du er inviteret med!28 Oct 2013 - 17:06Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 21. maj 20137 Jun 2013 - 08:35Anonym
TV2 Øst løbet 2013 - dagen efter11 Jun 2013 - 11:53Anonym
Hjælper T-shirts2 May 2013 - 10:56Anonym
Teknisk uheld - vi beklager1 May 2013 - 09:46Anonym
Kommunekampen 2013 i Ringsted9 Apr 2013 - 15:34Anonym
Undskyld vi roder5 Apr 2013 - 08:40Anonym
T-shirt party25 Mar 2013 - 15:11Anonym
Møde i TV2 Øst styregruppe22 Mar 2013 - 09:30Anonym
Chris MacDonald foredrag med foreningsrabat6 Mar 2013 - 10:44Anonym
RIMO og Facebook1 Mar 2013 - 14:16Anonym
Årets foreningsleder 201325 Feb 2013 - 12:05Anonym
RIMO nyt februar 201315 Feb 2013 - 16:16Anonym
RIMOs containere er flyttet15 Feb 2013 - 16:22Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 17. januar 20135 Feb 2013 - 09:54Anonym
Ringsted byløb 2013 aflyses18 Jan 2013 - 10:19Anonym
Julehilsen17 Dec 2012 - 12:19Anonym
Referat fra bestyrelsesmøde 11. december 201217 Dec 2012 - 09:45Anonym
Klubaften om Sportsskader22 Nov 2012 - 15:40Anonym
RIMO's 31. generalforsamling15 Nov 2012 - 11:26Anonym
Klubaften om Fulton9 Nov 2012 - 16:32Anonym
RIMO skal stå for næste TV2 Øst løb6 May 2013 - 11:24Anonym