Arbejdsdag - reetablering af MTB-spor efter skovning den 18. marts 2017 kl. 9 til ca. 15

 

Hjælp - En kæmpe skovmaskine har været på spil i Vrangeskov og lavet ravage på vores MTB spor hvilket mange allerede har konstateret.

Skovningen er afsluttet men en masse grene ligger i sporet. De fleste kan fjernes umiddelbart med håndkraft. Et par steder ligger der så mange at vi må lægge sporet udenom.  

 

Sporet er blevet rigtig populært og  vil blive savnet af såvel løbere som MTB’er hvis ikke vi snarest får sat gang i retableringen.

 

Vi har brug for en masse glad og positiv arbejdskraft – jo flere hænder, jo bedre. Jeg håber at så mange som muligt vil medvirke til at vi hurtigst muligt kan få sporet tilbage i brugbar stand.

 

Vi skal først og fremmest have ryddet sporet for store og små grene og lagt sporet om  det par stedet. Efterfølgende skal der fyldes grus i huller og en enkel grøft skal rørlægges og fyldes delvist op.

 

Arbejdsdagen bliver lørdag den 18. marts fra kl. 09:00 til ca. 15:00.

Mødested: P-pladsen ved shelterne.

Kaffepause: 10.30

Frokost:  kl. 12-13 ved shelterne med sandwich og øl/sodavand  – RIMO leverer dette (Jytte).

 

Medbring gerne følgende: foruden godt humør, kaffe eller the, praktisk tøj, arbejdshandsker. Vi skal bruge grensaks og eller grensav, spade og rive.

Vi får måske også brug for en motorsav med det nødvendige sikkerhedsudstyr, hvis nogen skulle være i besiddelse af én.

Tilsagn nødvendigt af hensyn til frokost senest den 16. marts til Ebbe på mobil 2621 6480 eller mail ebbe@haak.dk.

 

Er der én der brænder for at bage en kage til kaffen?

 

Vi bliver ikke færdige på én arbejdsdag, så vi skal forvente at bruge flere alt efter hvor mange der kommer og giver et nab med. Hvis vejret ikke skulle være med os aflyser vi arbejdsdagen og I vil få besked herom.