Referat fra udvalgsmøde cykelmotion den 23. august 2017 hos Susanne

 

Tilstede cykeludvalg:        

Flemming Kristoffersen, Jim Sørensen, Linda, Betina og Jytte (ref.)

 

Holdkaptajner:

1 Flemming D 2. Lene, 3. Torben Kahr 4. Peter R, 5. Susanne, 6. Urzula, 7 Jens Jørgen, 8 Ella,

 

Afbud:          

                                            Keld, Tove Andersen, Hans Ove,

 

Dagsorden:

 

1.   Godkendelse og opfølgning på referat fra mødet 17. maj 2017

2.   Godkendelse af dagsorden

3.   Orientering, ønsker og ideer fra de forskellige hold v/ holdkaptajner, herunder nye tiltag for efterår/vinter 2017/2018

4.   Orientering fra bestyrelsen m.fl., herunder klubtøj, kontingent og økonomi (Jytte)

5.   MTB hold vinter 2017/2018

6.   Sammenlægning af hold 1 og hold 2 for sæsonen 2018

7.   Dan Frost arrangement 21/11 2017

8.   Cykelafslutning 02/10 2017

9.   Fælles jule-arrangement 2017

10. Mallorca 2018

11. Næste og kommende møder

12. Evt.

 

Ad 1                   

-          Referat godkendt

Ad 2

-          Dagsorden godkendt

Ad 3

Orientering fra holdene v/ holdkaptajn – nye tiltag og ønsker

 

Hold 1 v/ Flemming – ikke noget at berette

Hold 2 v/ Lene – fortsætter på racercykler

Hold 3 v/ Torben – ikke noget at berette

Hold 4 v/ Peter Richard – ikke noget at berette

Hold 5 v/ Susanne – ikke noget at berette – har kontakt til Henrik om afholdelse af Garmin-kursus

Hold 6 v/ Urzula – søndagskørslen har ikke været ret god

Hold 7 v/ Jens Jørgen – intet at berette

Hold 8 v/ Ella – intet at berette

Hold 9 v/ Hans Ove – ingen repræsentant tilstede ved mødet

 

 

Ad 4             Orientering fra bestyrelsen v. Jytte

-      Løbeafdelingen har nu indgået aftale med Sportskompagniet om nyt løbetøj – dette bliver af mærket Fusion i blå farve og forhandles bl.a. af Aahøj Cykler på Køgevej – bliver præsenteret i Sportscentret mandag den 28. august

-     64% har indbetalt kontingent for 2017

-     Økonomien er fin – ca. 155.000 på kontoen og ca. klubtøj for 60.000,- på lager.

-     Urzula orienterede om RIMO’s aftale med Ringsted Kommune omkring Mænd med kroniske sygdomme – ingen har taget kontakt til klubben

-     Ca. 30 RIMO-medlemmer er tilmeldt Stafet for Livet i kommende weekend

Ad 5

MTB vinter

-          Torben og Betina kører søndag hvis der er opbakning til dette

-          Ebbe kører lørdag kl. 09

-          Ebbe efterlyser at registreringsskema opdateres til ny sæson

-          Torben tilbyder kursus i MTB – dette tages op til cykelafslutningen

 

 

Ad 6

                     Forslag til sammenlægning af hold 1 + hold 2

-          Blev vedtaget at de 2 hold fra den nye sæson slås sammen

 

Ad 7

-          Klubaften med Dan Frost

-          Tirsdag den 21. november 2017 i Ringsted Sportscenter

-          Betina sætter arrangementet på hemmesiden

-          Jytte booker lokale hos Forni i Ringsted Sportscenter

 

Ad 8

Cykelafslutning den 2. oktober kl. 18:15 på Ådalsskolen

-          Betina booker Ådalsskolen hos Henrik

-          Betina laver opslag omkring afslutning – pris for deltagelse kr. 25 til hjælp til sandwich.

-          Tilmelding til Jytte senest den 26. september – penge i postkasse med navn, indbetaling på Mobilepay 2256 6480 med navn. Eller overførsel på 1551 7565135 med navn.

-          Jytte bestiller sandwich i Det gode Køkken

-          Hans Ove afhenter mad ca. kl. 17

-          Lene køber ind

-          Hjælpere mødes kl. 17 til 17:15 på Ådalsskolen

-          Indlæg under aftenen f.eks. deltagere fra Glade børn turen

Ad 9

Fælles Julearrangement

-          Spørgsmålet tages med på bestyrelsesmødet den 31. aug.

-          Men der skal findes frivillige til at stå for arrangementet – bestyrelsen gør det ikke.

Ad 10

Mallorca 2018 – uge 16 med Stigs Cykelrejser – indtil nu 20 klubdeltagere

 

Ad 11

Næste og kommende møder

-          Sidste tirsdagstræning er den 26. september 2017

-          Cykelafslutning er mandag den 2. oktober

-          Cykeludvalgsmøde f.eks. den 10. januar 2018 hos Linda i Ørslev

 

Ad 12

Eventuelt

-          Torben Kahr laver nye MTB-kurser i kommende sæson. Skal selv deltage i DGI-kursus i MTB-kørsel

-          RIMO skal stå for TV ØST løbet 2018 – 6. maj

-          RIMO cykelholder kan kun bookes af RIMO-medlemmer, der stiller op i RIMO-regi

-          RIMO står ikke for MTB under indvielsen af Oplevelsesstien den 10. september.

 

 

 

Referent

Jytte Haak