Bestyrelsesmøde hos Benjamin Olsen den 31. august 2017

 

Til stede: Benjamin, Urzula, Jytte, Per, Jens, Henning og Tanja

 

Afbud: Eva og Marianne

 

1.    Valg af referent

2.    Nyt fra afdelingerne

3.    Økonomi

4.    Ansøgninger om tilskud

5.    Klubtøj

6.    Førstehjælp

7.    Containere

  1. Tv2 Øst løbet
  2. E-mails
  3. Dato for generalforsamling
  4. Indkomne forslag: Julearrangement og Klubaftener (Dan Frost d. 21/11-2017)
  5. Evt.

 

 

Ad 1: Valg af referent: Tanja

 

 

Ad 2: Nyt fra afdelingerne:

 

Cykelafd.:

Ikke så mange cyklister pt. Der mangler stabile holdkaptajner.                                          Der skal gøres en indsats for at finde kaptajner, ellers kan vi ikke bære flere medlemmer.

Rulleafd.:

Mandagstid i hallen er blevet taget af andre pga. vi ikke mødte op til møde. Mødeindkaldelse er gået tabt. Ny tid fredag kl. 15.45 – unge hjælpere tager gerne over for Per. De går indendørs lige straks.                                              

Løb.:

Det går godt. Både før og efter sommerferien. Der har været mange tilbud i ferien så alle kunne finde noget de ville være med til. Bl.a. har også maraton træning gjort en hel del.

 

Vandreafd:

Intet nyt.

 

 

 

 

Ad 3: Økonomi:

 

Likvid beholdning kr. 150.000,00.

Klubtøj ca. kr. 70.000

Kontingenter indtægt kr. 75.000,00 

Ad 4: Ansøgninger om tilskud:

 

Bornholm rundt - Cykelafdelingen

 

 

Ad 5: Klubtøj:Sportskompagniet har sat logo på trøjer, jakker osv. Det var ikke en del af aftalen – overset i aftalen. Vi stemte i bestyrelsen om logoet må være på tøjet. Hvis der er logo på får vi 20% rabat på tøj. Hvis ikke får vi ikke de 20%.

 

Der var enstemmigt JA til reklamen fra Sportskompagniet må være på tøjet, med bemærkning om, at vi IKKE fremadrettet vil have reklamer på tøjet. 

Ad 6: Førstehjælp:

Vi vil stadig gerne have førstehjælpskurser. Ib arbejder på dette.

 Ad 7: Containere:

 

Der var snak om at vi måske ikke kan have vores containere stående mere, der skal måske bygges ud, men det vides ikke endnu. Måske kan de få lov at stå et andet sted?

Vi skal sørge for at rydde op alle mand. 

Ad 8: Tv2 Øst Løbet:Urzula har været til møde. Jytte har været til styremøde.                                                    De vil gerne have løbet i centrum, men byen/torvet når ikke at blive klar. Måske får vi løbet igen i 2019, hvis byen skal vises frem. Der skal laves løberute – forslag om at løbe igennem bygninger. Der skal laves 4 løberuter: 2 km. 5 km. kvart maraton og ½ maraton.               Der skal laves arbejdsgrupper:

-      Planlægning af rute (Peter Dorff og Ib)

-      Start/mål området (Urzula, Jens og evt. Eva hun spørges)

-      Styregruppe (Jytte + Per)

Vi snakkede om man kunne kontakte forskellige madboder osv.                                       Jytte kontakter de forskellige for at aftale møde i styregruppen.

 

AD 9: E-mails:

 

Benjamin får rigtig mange mails. Han sletter meget af det eller sender videre. Hvis afdelinger har faste aftaler eller forventer at modtage mails, så giv besked til ham. Vi skal overveje hvem vi sender mails til, ikke sikkert det er relevant for alle i bestyrelsen.

 

 

Ad 10: Dato for generalforsamling:

 

14. november 2017 kl. 19-21. Vi drøfter videre på det næste bestyrelsesmøde.

 

 

Ad 11: Indkomne forslag:

 

-      Der er kommet forslag om et julearrangement. Har tidligere haft bankospil, men det sluttede. Nogen cyklister har ønsket det. Forslaget er taget ind, men der skal være nogen der vil stå for det = vi vil gerne modtage et oplæg. Bestyrelsen står IKKE for det.

 

-      Foredrag med Dan Frost d. 21/11-2017. Der er indhentet tilbud – 5.000-6.000 kr.

 

-      En mulighed til generalforsamlingen kunne være Thomas Mygind. Jytte undersøger.

 

 

Ad 12: Evt:

 

 

 

 

 

 

Næste møde er torsdag d. 26. oktober 2017 hos Per.